Tot Ce Trebuie Să Știi Despre Managementul Resurselor Umane

"O viziune grozavă fără oameni grozavi este irelevantă."

Jim Collins

Conceptul de management al resurselor umane a suferit de-a lungul timpului numeroase modificări, sau mai degrabă adăugiri, întrucât domeniul resurselor umane este într-o continuă dinamică.

În linii mari, când vorbim despre managementul resurselor umane (MRU), ne referim la o serie de activități, realizate la nivelul organizației și care permit utilizarea eficientă a capitalului uman, pentru atingerea scopurilor și misiunii organizației, dar și cele individuale, aferente fiecărui angajat. Toate aceste procese sunt esențiale pentru succesul oricărei companii.

În articolul de față ne-am propus să explicăm ce este exact managementul resurselor umane, importanța lui crucială la nivel organizațional și personal (la nivel de angajat), care sunt tipurile de activități specifice departamentului de resurse umane și unui manager de resurse umane și cum poate ajunge cineva să profeseze în acest domeniu, și anume ce pași trebuie să urmeze.


1. Ce înseamnă managementul resurselor umane?

Dacă ar fi să punem o întrebare simplă unei persoane care nu cunoaște domeniul HR: ce face un manager sau un specialist de resurse umane?, am primi probabil un răspuns la fel de simplu și totodată incomplet: recrutează oameni și apoi îi administrează. Este din păcate o percepție greșită, pentru că se minimizează extrem de mult rolul specialiștilor HR.

Pentru un model de fișă de post pentru inspector resurse umane sau analist resurse umane, verifică acum ce îți oferim.

Așadar, managementul resurselor umane cuprinde următoarele activități:

 1. recrutare și selecție de personal;
 2. administrare de personal
 3. dezvoltarea profesională și personală a angajaților pe toată durata angajării;
 4. gestionarea salarizării, a compensațiilor și a beneficiilor;
 5. suport în evaluarea angajaților și managementul performanței;
 6. acțiuni disciplinare;
 7. acțiuni pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare de muncă, a sănătății și siguranței angajaților;
 8. relația cu sindicatele.

Acestea ar fi procesele clasice în care departamentul HR este implicat total sau parțial, însă nu trebuie să neglijăm o tendință tot mai vizibilă în ultimii ani: în unele companii, MRU poate avea o componentă strategică, ceea ce generează un rol în performanța organizațională. Astfel, staff-ul HR este parțial responsabil pentru existența unei misiuni, a unor valori și principii la nivel de organizație și în plus, sunt cei care împărtășesc cu restul angajaților aceste informații și iau măsuri pentru a asigura un nivel de motivare și angajament în cadrul tuturor echipelor. Acest tip de MRU poartă și denumirea de Strategic MRU sau SHRM (Strategic Human Resource Management).

După cum se poate observa, managementul resurselor umane cuprinde o arie extrem de largă de activități, ceea ce poate face dificilă emiterea unei definiții. Însă vom încerca:

Definiție
Managementul resurselor umane reprezintă totalitatea proceselor formale concepute pentru gestionarea personalului într-o organizație, cu scopul de a maximiza productivitatea și angajamentul în rândul angajaților.


2. Importanța managementului resurselor umane

Enumerăm mai jos cele mai importante funcții ale managementul resurselor umane:

 • creșterea productivității și a profitului;
 • menținerea calității activității de muncă;
 • asigurarea cererii și ofertei de personal;
 • dezvoltarea profesională a personalului, în angajați agili, răspunzători, competenți și adaptabili la schimbare.
 • păstrarea angajaților cât mai mult în companie și motivarea lor spre a atinge obiectivele organizației;
 • recunoașterea meritelor și contribuției angajaților;
 • dezvoltarea imaginii companiei.

”Nimic din ceea ce facem nu este mai important decât angajarea oamenilor. La finalul zilei, te bazezi pe oameni, nu pe strategii.”

Lawrence Bossidy


Așadar, rolul vital al managementului resurselor umane se raportează la menținerea unei echipe cu oameni de calitate în companie, pe perioada îndelungată, iar acest rol se realizează prin nenumărate procese.


3. Ce face departamentul de resurse umane din cadrul unei companii?

Departamentul de resurse umane reprezintă baza oricărei companii, indiferent de mărimea acesteia, de profil sau de industria în care activează.

Vom împărți sarcinile departamentului HR în 3 categorii:

 • Sarcini sau responsabilități administrative - acestea se referă la păstrarea documentelor, dosarelor de personal, administrarea proceselor de angajare, salarizare, compensare și beneficii, eforturi de menținere a legalității tuturor activităților în cadrul departamentului.
 • Sarcini sau responsabilități operaționale - fac parte din rolul funcțional de management al resurselor umane, precum recrutare și selecție, integrarea noilor angajați, instruiri si traininguri, managementul performanței, etc.
 • Sarcini sau responsabilități strategice - vorbim despre acele sarcini referitoare la legătura între staff și manageri, misiunea organizației și îmbunătățirea nivelului de motivare printre angajați.

Atenție! Se pune tot mai mult accent pe acest rol strategic al specialiștilor HR, în sensul că acestora li se cere o tot mai mare implicare în această direcție.

Ce ar trebui să facă mai exact? Să ajute la dezvoltarea de politici care să permită inovarea, flexibilitatea și să genereze avantaje competitive. Să dezvolte cultura organizațională. Și să ajute la îmbunătățirea performanței business-ului, în general.

În ceea ce privește această ultimă componentă strategică, statisticile vorbesc de la sine. Un studiu realizat de Valoria Business Solutions, în colaborare cu Business Mark în 2018 a dezvăluit următoarele:

 • în anul 2018, cea mai importantă provocare strategică din HR - 79% dintre companiile participante la studiu - a fost menținerea unui nivel ridicat de implicare (engagement) a angajaților companiei.
 • departamentele HR au considerat în proporție de 59% că o practică eficientă de atragere și retenție a celor mai buni angajați este crearea unei culturi organizaționale bazată pe încredere, comunicare deschisă și echitate în luarea deciziilor.
 • la nivelul practicilor de HR, pe primul loc între cele mai mari provocări în anul 2018 a fost găsirea de angajați cu competențe din ce în ce mai specializate (68%), la egalitate cu retenția angajaților, în general, în vreme ce pe locul 2 s-a aflat alinierea practicilor de HR cu managementul organizației și cu strategia de afaceri (42%).

Aceste informații sunt confirmate și de un studiu Deloitte din 2019, din care aflăm că cea mai mare provocare pentru staff-ul HR este găsirea de angajați calificați și experimentați (61%), în vreme ce pe ultimul loc se află crearea unei oferte de job tentantă (25%).


4. Ce face un manager de resurse umane?

Indiferent de profilul sau mărimea companiei, un bun manager HR trebuie să acționeze ca un mentor care cunoaște potențialul fiecărui angajat și care este mereu în căutare de soluții pentru a eficientiza munca departamentului pe care îl reprezintă. Productivitatea departamentului de resurse umane este în mâinile lui.

Un manager HR va coordona echipe, va alege candidații potriviți și va fi mereu la curent cu obiectivele companiei, punându-și la dispoziție toate resursele pentru a duce organizația către succes.


Care sunt responsabilitățile managerului de resurse umane?

Putem sesiza 2 direcții pentru a discuta despre responsabilitățile unui manager HR și anume:

1. Partea de administrare de personal și salarizare

 • Coordonează activitatea departamentul de HR în tot ce ține de salarizarea angajaților: salarii lunare, calcul concedii medicale, state de plată, declarații lunare privind contribuții la stat și impozite, etc.
 • Coordonează activitatea departamentului de HR în tot ce ține de administrarea personalului: evidența dosarelor de personal, conceperea documentelor de angajare, suspendare, lichidare și altele, emiterea de adeverințe la cererea salariaților, evaluarea angajaților, etc.

2. Partea de recrutare, selecție, comunicare și employer branding

 • Coordonează direct activitatea de recrutare și selecție, prin conceperea anunțurilor de recrutare și postarea lor pe platformele relevante de recrutare
 • Elaborează și implementează strategii de dezvoltare a departamentului HR, ținând cont de obiectivele și politicile companiei
 • Se implică activ în interviurile ținute de consultanții de resurse umane/specialiștii de recrutare din departament 
 • Elaborează fișele de post ale angajaților, conform domeniilor de activitate și posturilor din organigramă și le revizuiește periodic
 • Propune și organizează traininguri pentru angajați
 • Identifică modalități de maximizare a valorii angajaților organizației
 • Stabilește și gestionează bugetul de recrutare
 • Ține evidența posturilor vacante
 • Pune la punct procesul de onboarding pentru angajații nou veniți și creează o experiență de integrare pozitivă
 • Identifică și pune în practică programe de retenție și de motivare a salariaților, în funcție de nevoile acestora și de bugetul companiei
 • Conturează strategia de formare și perfecționare a personalului companiei
 • Propune acțiuni pentru soluționarea posibilelor conflicte și plângeri ale salariaților
 • Supraveghează interviurile de ieșire (exit interview)
 • Propune și contribuie la implementarea de strategii de employer branding
 • Asigură un climat de comunicare deschis și transparent între angajații firmei și între angajați și management
 • Se ocupă de anchete disciplinare, când este cazul.


Cum trebuie să arate un manager HR de succes?

Poate părea o listă lungă de abilități necesare pentru acest post, însă discutăm de un job cu multă responsabilitate, așadar un manager HR bun ți foarte bun va trebui să aibă următoarele calități și să dezvolte următoarele abilități:

 • Abilități avansate de exprimare verbală și scrisă
 • Abilități de ascultare activă
 • Abilități de negociere
 • Abilități de gestionare eficientă a timpului
 • Abilități avansate de comunicare, atât cu angajații, cât și cu alți manageri
 • Abilități manageriale de afaceri
 • Abilități de organizare și management al echipelor
 • Capacitatea de a evalua corect caracterul uman
 • Abilități diplomatice și de negociere
 • Abilități de folosire a softurilor pentru gestionarea activității de HR
 • Abilități de motivare a angajaților
 • Abilități de a analiză, interpretare și explicare
 • Echitate în comportament, obiectivitate și imparțialitate
 • Flexibilitate și carismă, autonomie și inițiativă
 • Ușor adaptabil la schimbare
 • Încredere în sine.

Cum ajuta softul LeaveBoard managerii HR si departamentul de resurse umane?

Știm că partea de gestiune a concediilor angajaților și a prezenței acestora este una destul de laborioasă, care necesita mult timp, și concentrare pentru că pot apare cu ușurință erori.

Softul LeaveBoard este făcut pentru a automatiza procesele de solicitare, aprobare și înregistrare a concediilor, în așa fel încât elementele repetitive să fie automatizate, calendarul cu prezența/absențele să fie actualizat instant, iar rapoartele lunare cu absențele să fie disponibile la orice moment actualizate.

Totodată angajații vor avea un portal HR dedicat cu contul fiecăruia, în care indemnizațiile și datele vor fi tot timpul actualizate.Studii necesare pentru a deveni manager HR

Pentru acest domeniu, nu există un traseu strict, bine delimitat, pentru a ajunge pe postul dorit, într-o carieră în resurse umane. Fiecare poate să-și contureze propriul drum.

În mod uzual, un manager HR poate fi absolvent al Facultății de Psihologie sau Economie, unde sunt prezente module speciale în managementul resurselor umane. De asemenea, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială și Facultatea de Drept sunt opțiuni perfecte pentru un traseu în HR. Cunoștințele avansate de legislația muncii sunt necesare, precum și o logică bună în a desluși texte legale.

Este de preferat ca un potențial viitor manager HR să meargă mai departe de licență, să se specializeze prin studii de masterat sau diverse cursuri de specializare, recunoscute de Guvernul României.


Cât câștigă un manager HR?

Ca în cazul oricărui post, salariul poate varia în funcție de un număr de factori: experiență, studii, cunoștințe, nivelul de responsabilitate, industrie. Ca idee, un manager resurse umane (coordonator resurse umane) poate ajunge chiar la un salariu de 7.088 RON net.

 Munca cu oamenii necesită cu siguranță o vocație deosebită, nu oricine poate fi manager HR. După cum am văzut mai sus, sunt necesare multe abilități și calități. Nu este necesar ca un manager HR să exceleze la toate, însă dacă ar trebui să facem un portret, un manager bun de resurse umane trebuie să arate astfel: dedicat, motivat, flexibil, cu deschidere către nou, capabil să ia decizii inspirate, cu viziune strategică, orientat spre rezolvarea problemelor și un bun comunicator.

Mai multe detalii despre sarcinile și responsabilitățile unui manager de resurse umane, precum și un model de fișă a postului puteți găsi aici!


5. Cum arată organigrama unui departament de resurse umane?

Într-o companie mică, întâlnim de obicei o echipă de resurse umane destul de restrânsă, cu o persoană pe postul de “Generalist HR”, a cărei activitate este foarte complexă. În cazurile mai fericite, există 2 persoane, una care se ocupă de recrutare, iar cealaltă de gestionarea personalului.

Însă, în cadrul unei organizații mari, întâlnim mai multe direcții, sub conducerea unui manager de resurse umane:

 • administrare personal și salarizare;
 • recrutare;
 • învățare și dezvoltare;
 • dezvoltare organizațională;
 • employer branding.

Dacă vreți să aflați mai multe despre organigrama unei companii și a departamentelor, citiți articolul nostru.


6. Cum poți începe o carieră în HR?

"Nimic nu este dificil dacă îl spargi în sarcini mici, asimilabile."

Henry Ford

Specialiștii care ocupă posturi HR au de obicei cunoștințe de sociologie, psihologie, drept, și/sau administrarea afacerilor. Este esențial ca ei să fie pasionați de comunicare și deschiși la nou, capabili să învețe din mers concepte și proceduri în cadrul unor cursuri sau traininguri.

Nu este indispensabilă urmarea unor studii superioare în domeniile enunțate, întrucât profesia de specialist HR poate porni și pe baza unui curs certificat, de ex, un curs de Inspector Resurse Umane. Pe parcursul acestei certificări, vei învăța totul despre: salarizare, recrutare și selecție, administrare de personal, aspecte legale de dreptul muncii, pontaj, motivarea angajaților și nu numai.

A doua soluție pentru a căpăta cunoștințe și experiență în acest domeniu este urmarea unui program de internship. Un asemenea program este punctul de plecare atât pentru un proaspăt absolvent, cât și pentru o persoană care vrea să schimbe domeniul în care activează.

În 2024, departamentul HR al unei companii are multe taskuri de îndeplinit, de aceea majoritatea organizațiilor împart specialiștii HR în câteva categorii:

 • recrutare;
 • administrare de personal;
 • salarizare;
 • formare și dezvoltare organizațională și personală.

În oricare dintre acestea îți dorești să ajungi, vei avea nevoie de un bagaj serios de cunoștințe teoretice și de abilitatea de a comunica clar, cu orice fel de persoană și de a transmite mesaje la fel de clare.

Nu uita că foarte importanți sunt și oamenii de la care înveți, mai ales la început de drum într-o companie. De cele mai multe ori, un manager bun de resurse umane este un om foarte ocupat, care e posibil să nu îți poată dedica mult timp pentru instruiri și traininguri. Fură meserie, întreabă non-stop, învață singur și te vei dezvolta.

Pentru a activa în HR, va trebui pe lângă creativitate, organizare, atenție la detalii, să ai și multă dorință de muncă!

Același studiu citat mai sus, condus de Valoria a relevat că managementul relațiilor reprezintă competența cea mai importantă pentru un profesionist de HR, pe locul 2 clasându-se comportamentul etic.


Managementul resurselor umane - un domeniu esențial în fiecare organizație, care “cere” oameni comunicativi, adaptabili, flexibili și dornici să-i ajute pe alții. Un specialist HR și un manager de resurse umane trebuie să se asigure că în companie sunt oamenii potriviți, la timpul potrivit, conduși de managerii potriviți. Și, cel mai important! Că toți lucrează în scopul realizării misiunii organizaționale.

LeaveBoard este un soft simplu de administrare personal gratuit pentru echipe de pana la 9 angajati. Creaza un cont acum.