Fișa Postului

Fișa postului este un document esențial în economia relațiilor de muncă, fiind anexă la contractul individual de muncă. Aceasta trebuie elaborată în mod obligatoriu de angajator pentru fiecare salariat și se dovedește de o extremă utilitate, întrucât prin acest document sunt stabilite condițiile de desfășurare a raporturilor de muncă, responsabilitățile salariatului, sarcinile specifice postului pe care va fi încadrat, standardele de performanță și modalitățile de recompensare.

 1. Definiție fișa postului
 2. Codul Muncii despre fișa postului
 3. Conținutul fișei de post
 4. Întocmirea fișei postului
 5. Importanța fișei postului
 6. Cum se scrie fișa postului?
 7. Structura generală a oricărei fișe de post
 8. Modele fișa postului

Ce este fișa postului?

Fișa postului este o parte integrantă a contractului de muncă ce trebuie adusă la cunoștința angajatului în momentului încheierii acestuia și desigur, semnată. În cazul în care, pe parcursul derulării contractului individual de muncă, intervine o actualizare a fișei, din nou conținutul va fi adus la cunoștința salariatului.


Reglementarea legislativă conform Codului Muncii

Codul Muncii conține numeroase referiri la fișa postului și obligativitatea privind întocmirea acesteia, astfel:

 • Art. 17 alineat 2, litera d: Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă angajatorul are obligația de a informa persoana selectată în vederea angajării, respectiv salariatul cu privire la (…) funcția/ocupația conform clasificării ocupațiilor din România sau a altor acte normative și atribuțiile postului.
 • Art. 39 alineat 2, litera a: Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligații: a) obligația de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce îi revin conform fișei postului.
 • Art. 39 alineat 2, litera d: Salariatul are obligația de a-și exercita atribuțiile de serviciu cu fidelitate față de angajator.
 • Art. 40 alineat 1, litera b: Angajatorul are dreptul să stabilească atribuțiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condițiile legii și/sau în condițiile contractului colectiv de munca încheiat la nivel național sau la nivel de ramură de activitate aplicabil.
 • Art. 40 alineat 1, litera c: În completarea sarcinilor trasate prin fișa postului, angajatorul are dreptul sa dea salariaților dispoziții cu caracter obligatoriu, sub rezerva legalității.

Cu titlu de excepție, fișa postului este opțională pentru microîntreprinderile cu mai puțin de 9 angajați. Această prevedere a fost publicată în Monitorul Oficial prin Ordonanța de urgență nr. 37/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.

În aceste cazuri, atribuțiile postului și toate celelalte elemente ce au fost anterior introduse prin fișa postului, vor fi aduse la cunoștința salariatului verbal.

Atenție însă!
Legea prevede această opțiune, diferit de obligația întocmirii fișei postului în cazul companiilor cu peste 9 angajați, însă dacă angajatul o solicită, aceasta poate fi întocmită în scris de către angajator.


Conținutul fișei de post

Fișa postului trebuie să conțină următoarele elemente:

 • Denumirea oficială a postului, conform Clasificării Ocupațiilor din România (COR Republicat 2018)
 • Locul pe care postul îl ocupă în organigrama companiei;
 • Cerințele necesare ocupării postului;
 • Responsabilitățile și sarcinile specifice atribuite salariatului (descrierea jobului);
 • Indicatorii de performanță;
 • Sancțiunile pentru nerespectarea fișei postului;
 • Data întocmirii și avizării și semnăturile salariatului și ale angajatorului.

Departamentul de resurse umane sau specialistul resurse umane din fiecare organizație are responsabilitatea întocmirii fișei postului. Fișa postului conține semnăturile ambelor părți și ștampila organizației.


Când se întocmește?

 • Înainte ca organizația să își înceapă activitatea pe piața de profil;
 • În momentul apariției oricărei modificări (indiferent dacă este substanțială sau nu) la nivelul postului respectiv sau a organizației în sine, spre exemplu în cazul în care compania se află în proces de reorganizare și angajații vor primi noi calificări sau atribuții.


Importanța și utilitatea fișei de post

Fișa postului este un document util pentru ambele părți ale raportului de muncă.

Astfel, în cazul angajatorului, fișa postului reprezintă:

 • actul fundamental pentru conceperea anunțului de recrutare pentru un anumit post și pentru selecția personalului interesat de acel post;
 • un mijloc de stabilire a indicatorilor de performanță;
 • un act esențial în stabilirea organigramei organizației;
 • poate folosi ca mijloc de probă în eventualele conflicte de muncă.

Apoi, pentru salariat, utilitatea fișei postului constă în:

 • responsabilitățile sale vor fi definite clar în cadrul organizației prin acest document;
 • stabilește nivelul ierarhic în cadrul companiei;
 • este unul dintre principalele instrumente de informare pentru noii salariați;
 • înainte de semnare, poate fi contestată de salariat;
 • poate folosi ca mijloc de probă în eventualele conflicte de muncă.


Cum se scrie fișa postului?

Fiind un document esențial în economia raportului de muncă, limbajul trebuie să fie clar și concis. Se recomandă evitarea folosirii unui limbaj mult prea tehnic și utilizarea specifică genului feminin sau masculin.

Nivelul de subordonare și cel de prezentare în relația cu departamentul și restul companiei trebuie subliniat clar, pentru a nu se crea confuzii de la început.

ATENȚIE!
Angajatorul NU poate stabili prin fișa postului obligații vagi de genul: Salariatul este responsabil cu întocmirea corectă a tuturor dispozițiilor pe care le primește de la conducerea executivă a companiei. Este obligatorie detalierea atribuțiilor, responsabilităților și a sarcinilor postului.

IMPORTANT!
Fișa postului este un document anexă la contractul individual de muncă, astfel că aceasta trebuie să se regăsească în fiecare dosar de personal al fiecărui salariat.


Structura generală a oricărei fișe de post

Descarcă chiar acum un model general de structură pe care îl poți folosi ca punct de pornire pentru orice post, indiferent de industrie.

Nu este deloc greu să creezi o fișă de post de la zero! Îți prezentăm mai jos pe ce informații trebuie să te axezi!

A. Informații generale

Vei include aici denumirea oficială a postului, pe care o vei prelua din nomenclatorul național al profesiilor - COR. Este necesar și codul COR aferent postului respectiv. 

În cadrul acestei secțiuni vei preciza și departamentul și supervizorul (managerul) direct al angajatului. Nu uita de încadrarea postului în organigrama companiei - relațiile de subordonare și coordonare pe care le va avea viitorul angajat.

B. Condiții de lucru

Este secțiunea în care vei preciza exact programul, zilele de muncă (poate este vorba și de muncă în weekend) și zilele de concediu anual de odihnă. Este și momentul să explici dacă angajatul va pleca în delegații, ca parte a activității sale.

Tot aici vei putea menționa detalii despre spațiul și mediul de lucru al viitorului angajat. Spre exemplu, dacă este vorba de muncă de birou sau și de teren sau ce echipamente va trebui să folosească. Spre exemplu, un angajat cu muncă de birou va folosi un laptop, un telefon, o imprimantă, etc.

C. Scopul postului

Este distinct de la un post la altul. Aici va fi precizat scopul pentru care a fost creat acest post și de obicei managerul departamentului este cel care va decide acest scop. 

D. Principalele sarcini și responsabilități

Tot managerul direct este cel care trebuie să contureze această parte a fișei de post, în colaborare cu un specialist al departamentului HR. Sarcinile și responsabilitățile trebuie să fie clare și detaliate.

E. Sarcini secundare

Această secțiune depinde de specificul fiecărui post în parte.

F. Sănătatea și securitatea în muncă

Este o secțiune opțională a fișei de post. Aceste informații îi sunt prezentate oricum angajatului la angajare și periodic, de către persoana desemnată cu responsabilități în acest domeniu.

G. Autoritate decizională

Dacă avem de-a face cu o poziție de conducere, viitorul angajat va avea responsabilitate luării unor decizii. În acest caz, vom preciza obligatoriu în fișa de post acest lucru.

H. Profilul postului

În această secțiune, vor fi precizate cerințele pe care trebuie să le îndeplinească un candidat pentru a ocupa funcția, precum: nivel de studii, vechime în specialitate, aptitudini de comunicare, aptitudini tehnice, cunoașterea limbilor străine.

I. Criterii de evaluare a performanței

În această ultimă parte a fișei de post, este esențial să menționăm criteriile pe baza cărora angajatul va fi evaluat de către manager și dacă de ele depinde acordarea unui bonus de performanță.

După toate aceste secțiuni, va apărea data la care a fost semnată fișa postului și semnăturile angajatului și angajatorului.

Acum ai toate informațiile necesare creării unei fișe de post, iar dacă vrei să fii la curent cu noutățile de pe piața muncii, continuă să citești LeaveBoard.com/ro.


Model general pentru structura fișei postului:

Model General Structura Fișa Postului


Model Fișa Postului

Vă propunem un model de Fișă a postului pentru Manager Resurse Umane, Analist Resurse Umane și model de Fișă a postului pentru Inspector Resurse Umane în format Word.

Fișa postului - Manager Resurse Umane

Fișa postului - Analist Resurse Umane

Fișa postului - Inspector Resurse Umane

Aplicația HR LeaveBoard vă oferă acces la directorul forței de muncă de pe orice device datorită funcționalității online. Puteți cauta cu ușurință orice angajat, sau filtra resursele umane în funcție de echipă sau sediu.