Codul COR

Un instrument esențial pentru departamentul de resurse umane ce vă permite sa identificați codul COR pentru orice ocupație.


Clasificarea Ocupațiilor din România (COR 2023)

COR (abrevierea pentru Clasificarea Ocupațiilor din România) este nomenclatorul prin care sunt centralizate ocupațiile (funcții și meserii) populației active din România și în care o ocupație este clasificată doar o singură dată. Cu ajutorul acestui instrument elaborat de Ministerul Muncii sunt identificate, ierarhizate și codificate ocupațiile. COR are aplicabilitate în toate domeniile de activitate economică și socială, la completarea documentelor oficiale, în vederea precizării exacte a ocupației care face obiectul activității ce urmează a se desfășura.

Codul COR la zi pentru toate ocupatile conform clasarii ocupațiilor din Romania este:

 • esențial în gestionarea forței de muncă la nivel național, pentru că furnizează informații necesare în acest sens
 • ușurează procesul de identificare omogenă a ocupațiilor din economia națională
 • asigură asemănarea cu statistici internaționale

Codul Muncii prevede obligativitatea menționării codului COR în documentele referitoare la raportul de muncă, inclusiv în contractul individual de muncă - articolul 17 Codul Muncii. Mai mult, este necesară adăugarea codului COR și în Revisal.

Fiind o reflecție a economiei naționale și a pieței muncii, COR-ul trebuie actualizat în permanență. Astfel, anumiți factori pot influența dinamica acestui nomenclator de meserii:

 • modificarea unor activități economice
 • dispariția altora
 • apariția unui număr mare de ocupații noi, proces generat de inovații tehnologice, progres tehnic sau producție la un nivel mai diversificat

În mod ideal, COR ar trebuie să țină pasul cu nevoile actuale și reale ale pieței muncii. Din păcate, nu este întotdeauna așa, astfel că multe companii multinaționale se confruntă cu probleme la încadrarea unor posturi din organigramă în codul COR.

Angajatorul este cel care are responsabilitatea alegerii corecte a codului COR pe care urmează să angajeze un salariat conform domeniului de activitate, însă și acesta din urmă este indicat să fie diligent și să verifice codul.

Având în vedere caracterul de actualitate pe care trebuie să-l aibă COR, există posibilitatea modificării și completării acestuia, printr-o procedură de care este responsabil Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Lista actualizată se publică în Monitorul Oficial pentru a fi aplicabilă.

Ultima actualizare a avut loc la data de 5 iulie 2018, când s-a schimbat denumirea unei grupe - Grupa 9 și denumirile altor sub-clase. Pentru Grupa 9 s-a decis că în cazul ocupațiilor din această grupă majoră se execută sarcini simple și de rutină care necesită folosirea uneltelor manuale și depunerea unui efort fizic considerabil. Majoritatea ocupațiilor din această grupă majoră necesită competențe și abilități aferente primului nivel de educație, respectiv învățământul primar.

Coduri COR Resurse Umane

 • Director resurse umane 112030
 • Sef serviciu resurse umane 121205
 • Manager resurse umane 121207
 • Inspector/referent resurse umane 333304
 • Analist resurse umane 333306
 • Tehnician resurse umane 333311
 • Specialist resurse umane 242314
 • Consultant in resurse umane 242317
 • Consultant intern in resurse umane 242318
 • Sef serviciu evaluarea resurselor de munca 121206
 • Inspector scolar pentru managementul resurselor umane 235913
 • Inspector scolar pentru dezvoltarea resursei umane 235915.

Nomenclator meserii PDF


Descărcați ultima versiune a Clasificării Ocupațiilor din România (COR 2018)


Descarcă COR 2018 PDF

Dacă doriți să salvați timp prețios, automatizând activitățile administrative și cele ce țin de resursele umane, recomandăm softul HR LeaveBoard.


Soft resurse umane

Coduri COR Populare

 • Cod COR Asistent Manager 334303
 • Cod COR Contabil 331302
 • Cod COR Sofer 832201
 • Cod COR Lucrator comercial 522303
 • Cod COR Vanzator 522101
 • Cod COR Agent vanzari 332203
 • Cod COR Administrator 515104
 • Cod COR Bucatar 512001
 • Cod COR Secretara 412001
 • Cod COR Ospatar 513102