Model cerere de concediu fără plată

Ce înseamnă concediul fără plată?

Este o formă de suspendare a contractului individual de muncă, posibilitate prevăzută de Codul Muncii. O suspendare făcută cu acordul părților și operată în Revisal.

În cazul în care salariatul a efectuat deja zilele de concediu legal de odihnă, însă are nevoie de zile libere în plus, pentru motive personale, acesta poate depune o cerere spre aprobare pentru efectuarea concediului fără plată, cerere extrem de similară celei pentru concediul de odihnă.

Această cerere de zile libere poate fi folosită spre exemplu pentru o programare la medic sau pentru rezolvarea unor necesități birocratice (plată impozite, probleme ANAF etc).


Ce prevede Codul Muncii?

Codul Muncii prevede această posibilitate la art. 153, care dispune că salariații au dreptul la concedii fără plată pentru rezolvarea unor situații personale. Numărul zilelor de concediu fără plată se stabilește prin regulamentul intern sau prin contractul colectiv de muncă aplicabil. Așadar nici Codul Muncii nici altă legislație în acest domeniu nu impune o durată a concediului fără plată.

Dreptul la concediu fără plată este așadar unul pe care legea îl acordă salariatului, însă condițiile de acordare sunt lăsate la alegerea angajatorului. Spre exemplu, prin contractul colectiv de muncă, acesta poate impune ca zile de concediu fără plată să fie cerute doar după epuizarea zilelor de concediu de odihnă.

Notă: Trebuie menționat că pe durata acestui tip de concediu prestarea muncii de către salariat se suspendă, precum și plata salariului de către angajator. Astfel, nu se va face plata zilelor de concediu fără plată, această perioadă nu constituie vechime în muncă, iar salariatul NU va mai fi asigurat în cadrul sistemului național de sănătate și pensii.


Concediul pentru formarea profesională

Atenție! Codul Muncii mai prevede o situație în care salariatul poate cere concediu fără plată.

Astfel, potrivit art. 154 Codul Muncii există 2 tipuri de concedii pentru formare profesională: cu sau fără plată.

Așadar, o altă situație în care un salariat va avea nevoie de un exemplu de cerere de concediu fără plată este când, din inițiativa sa, dorește să urmeze un program de  formare profesională. Această cerere trebuie înaintată conducerii cu cel puțin o lună înainte de efectuarea programului.

Notă: Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai dacă absența salariatului ar prejudicia grav desfășurarea activității.

Ce trebuie sa conțină cererea salariatului?

  • data de începere a stagiului de formare profesională
  • domeniul
  • durata stagiului
  • denumirea instituției de formare profesională.

Acest tip de concediu fără plată pentru formare profesională se poate efectua și fracționat în cursul unui an calendaristic, pentru susținerea examenelor de absolvire a unor forme de învățământ sau pentru susținerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul instituțiilor de învățământ superior. Și în acest caz, cererea salariatului trebuie depusă în același termen și să conțină aceleași informații.


Întrebări frecvente despre concediul fără plată:

Ce inseamna CFS?

În terminologia HR, CFS înseamnă concediu fără salar, sau concediu fara plata.


Concediul fara plata se considera vechime în muncă?

NU. Pe durata concediului fără plată pentru motive personale, contractul de muncă este suspendat, astfel că toate drepturile ce decurg din acesta vor fi suspendate. Salariatului nu i se va plăti salariul și nici contribuțiile la sistemul asigurărilor sociale. Perioada în care se află în concediu fără plată pentru motive personale nu constituie vechime în muncă.

În schimb, pentru perioada în care se află în concediu pentru formare profesională, salariatul acumulează vechime în muncă.


Cum poți să soliciți concediu fără plată?

Extrem de simplu, printr-o cerere. O vei înainta angajatorului și acesta decide dacă aprobă cerere.

Dacă soliciți concediu fără plată pentru motive personale, nu există un termen în care să faci cererea. Însă, în cazul celui pentru formare profesională, este necesar să înaintezi cerere cu cel puțin o lună înainte de începerea programului de formare profesională.


Concediul fără plată se transmite în Revisal?

Concediul fără plată se transmite în Revisal, conform HG 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților. Astfel, angajatorului îi revine obligația de a opera în Revisal această modificare survenită în executarea contractului de muncă, cu toate detaliile: perioada concediului fără plată și articolul din Codul Muncii în baza căruia se face suspendarea: art. 153.

Dacă nu știi cum se face o cerere de concediu fără plată, noi îți oferim una chiar aici!


Model cerere concediu fără plată.

Descarcă acum un model-tip pentru cerere concediu fără plată

Descarcă modelul de cerere concediu fără plată.Model de cerere revenire din concediu fără plată

În cazul în care salariatul dorește revenirea din concediul fără plată mai repede decât data menționată inițial, acesta va face o cerere, pe care o va înainta angajatorului.

Spre exemplu, salariatul X cere concediu fără plată pentru perioada 12.01.2020 – 12.04.2020, însă în 05 martie se decide să revină la muncă. Acesta va face o cerere de revenire, începând cu data de 05.03.2020. 

Descarcă chiar acum modelul de cerere revenire din concediu fără plată.


Descarcă modelul de cerere revenire din concediu fără plată
.

LeaveBoard permite monitorizarea cererilor de concediu fără plată, solicitarea și aprobarea lor făcându-se cu doar câteva click-uri. Toată lumea e fericită cu LeaveBoard - ușurință, precizie și flexibilitate.

Alte modele de cerere concediu:

Pentru a descoperi și alte modele de cereri de concediu în funcție de nevoile dumneavoastră, verificați paginile următoare: