Model cerere de concediu evenimente deosebite

În afara dreptului la concediul de odihnă anual și la zilele de sărbătoare legală, legislația muncii conferă salariaților și dreptul la concediu în caz de evenimente deosebite.

Cadru legislativ - Codul Muncii despre zile libere plătite și evenimente speciale

Codul Muncii prevede la art. 152 că salariatul are dreptul de a beneficia de zile libere plătite, în afara concediului de odihnă, în cazul unor evenimente familiale deosebite, cum ar fi: nașterea unui copil al salariatului sau adopția, căsătoria salariatului, decesul unuia din părinți sau bunici.

Art. 152 . Zile libere plătite
(1) În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariații au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă.
(2) Evenimentele familiale deosebite şi numărul zilelor libere plătite sunt stabilite prin lege, prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.

Așadar, Codul Muncii nu reglementează integral aceste zile libere, astfel că regimul lor se stabilește de către angajator prin regulament intern sau contractul colectiv de muncă.Până în anul 2011, Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel Național (CCMN) prevedea exact numărul de zile acordate în fiecare caz:

 • la căsătoria salariatului – 5 zile;
 • la căsătoria unui copil – 2 zile;
 • la nașterea unui copil – 5 zile + 10 zile dacă tatăl copilului a urmat un curs de puericultura;
 • la decesul soțului, copilului, părinților, socrilor – 3 zile;
 • la decesul bunicilor, fraților, surorilor – 1 zi;
 • donatorii de sânge conform legii - o zi liberă - conform Hotărârii nr. 1364/2006;
 • la schimbarea locului de munca în cadrul aceleiași unități, cu mutarea domiciliului în alta localitate – 5 zile;
 • 30 de zile – concediu fără plata pentru pregătirea și susținerea lucrării de diplomă în învățământul superior.

Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 62/2011- Legea dialogului social, CCMN nu mai este negociat la nivelul întregii țări. Astfel, angajatorilor din sectorul privat le revine obligația de a stabili aceste zile libere speciale plătite în regulamentul intern al companiei sau în contractul colectiv de muncă aplicabil la nivel de unitate. În funcție de acesta, angajatul va trebui să completeze o cerere de concediu pentru evenimente deosebite. Este necesar pe lângă completarea acestei cereri și atașarea unei copii a certificatului doveditor pentru evenimentul familial invocat: ex: certificate naștere, căsătorie sau deces.
Totuși, ca o excepție, pentru salariații din sectorul bugetar, există HG nr.250/1992, care reglementează aceste zile libere speciale astfel:

 • căsătoria salariatului – 5 zile;
 • nașterea sau căsătoria unui copil – 3 zile;
 • decesul soțului sau al unei rude de pana la gradul II a salariatului – 3 zile.”

Notă! Aceste zile libere prevăzute de art.152 Codul Muncii nu vor afecta drepturile salariale. Salariatul este plătit pe durata lor.

Noi vă oferim modelele ce cereri de care aveți nevoie în cazul acestor evenimente deosebite.


Cerere concediu căsătorie copil

Descarcă modelul de cerere de concediu Casatorie Copil


Cerere concediu căsătorie salariat

Descarcă modelul de cerere de concediu Casatorie Salariat


Cerere concediu deces

Descarcă modelul de cerere de concediu Deces


Cerere concediu donare sânge

Descarcă modelul de cerere de concediu donare sange


Cerere concediu naștere copil

Descarcă modelul de cerere de concediu Naștere Copil


Model cerere zile libere părinți - Legea 19/2020

Conform Comunicatului de presă cu privire la acordarea de concediu pentru supraveghere copii conform Legii nr. 19/2020, "Cererea pentru acordarea zilelor libere va fi însoţită de o copie a certificatului /certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor și de o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni, potrivit Legii nr. 19/2020, și nici nu se află concediu de odihnă sau fără plată.”

Descarcă model cerere zile libere părinți - Legea 19/2020


Cerere concediu evenimente speciale, model general

Descarcă modelul de cerere de concediu evenimente deosebite


Alte modele de cereri despre subiectul concedii: