Concediul de maternitate

Concediul de maternitate, prevăzut de articolul 50 din Codul Muncii reprezintă concediul medical la care are dreptul salariata gravidă - concediu pre-natal și post-natal, un total de 126 de zile calendaristice, acordate de medic.

Acest concediu reprezintă de fapt o suspendare de drept a contractului de muncă și este doar menționat de Codul Muncii, însă actul normativ care îl reglementează în detaliu este OUG nr.158/2005.

Cele 126 zile vor fi împărțite astfel: 63 de zile pentru concediu prenatal (pentru sarcină) și 63 de zile destinate concediului postnatal (pentru lăuzie).

Aceste 2 tipuri de concedii se pot compensa între ele, ținând cont de recomandarea medicului și de opțiunea persoanei beneficiare, astfel încât durata minimă obligatorie a concediului de lăuzie să fie de 42 de zile calendaristice.

Poți descarca cererea de concediu crestere copil din secțiunea modele cereri resurse umane.


Care este cuantumul aferent concediului de maternitate?

Cuantumul brut lunar al indemnizației de maternitate se calculează ca 85% din media veniturilor brute lunare pe ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe țară lunar, pe baza cărora se calculează CAM (contribuția asiguratorie de muncă).

Atenție! Indemnizația de maternitate se suporta integral, încă din prima zi din bugetul FNUASS.

Descoperă toate detaliile cu privire la indemnizația lunară pentru creșterea copilului.


Cum se acordă concediul de maternitate?

Există 3 condiții pe care viitoarele mămici trebuie să le îndeplinească pentru a beneficia de concediu de maternitate (prenatal și postnatal):

  • să îndeplinească stagiul minim de cotizare (6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical);
  • să aibă domiciliul sau reședința în România;
  • să dețină un certificat medical.

De aceleași drepturi vor beneficia și femeile care și-au pierdut calitatea de asigurat (din motive neimputabile lor), dacă nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calității de asigurat. În acest caz, baza de calcul a indemnizației de maternitate se constituie din media veniturilor lunare pe baza cărora s-a calculat contribuția asiguratorie pentru munca, din ultimele 6 luni anterioare datei pierderii calității de asigurat.


Concediul de risc maternal

Conform OUG 96/2003 concediul de risc maternal se acordă pentru protecția sănătății și securității angajatei și/sau a fătului ori a copilului acesteia, în următoarele situații:

  1. salariata gravidă este femeia care anunță în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de graviditate și anexează un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care să îi ateste această stare;
  2. salariata care a născut recent este femeia care și-a reluat activitatea după efectuarea concediului de lăuzie și solicită angajatorului în scris măsurile de protecție prevăzute de lege, anexând un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai târziu de șase luni de la data la care a născut;
  3. salariata care alăptează este femeia care, la reluarea activității după efectuarea concediului de lăuzie, își alăptează copilul și anunță angajatorul în scris cu privire la începutul și sfârșitul prezumat al perioadei de alăptare, anexând documente medicale eliberate de medicul de familie în acest sens.

Concediul paternal

În plus, trebuie făcută distincția între concediul pentru creșterea copilului, efectuat de tatăl copilului și concediul paternal, menționat tot de articolul 51 Codul Muncii, dar reglementat de Legea nr. 210/1999 a concediului paternal. Acesta din urmă se acordă la cerere, în primele opt săptămâni de la nașterea copilului, iar pentru a-l primi, tatăl trebuie să prezinte certificatul de naștere al copilului, din care să rezulte calitatea sa de tată. Vorbim aici despre un concediu de 5 zile lucrătoare, la care se pot adăuga încă 10, dacă tatăl urmează un curs de puericultură și dobândește un certificat în urma acestui curs.

Așadar, tatăl care obține atestatul de absolvire a cursului de puericultură va beneficia de un concediu paternal de 15 zile lucrătoare. S-a dovedit că aceste zile sunt cruciale pentru a le permite taților să formeze o relație de atașament cu copilul nou-născut.

Dreptul la concediul paternal se acordă oricărui tată, fie că acesta este sau nu căsătorit și indiferent dacă este tatăl natural sau tatăl adoptiv al copilului.

Cerere concediu paternal

Pentru a beneficia de aceste zile de concediu, tatăl va completa o cerere de concediu paternal și o va înainta angajatorului. Descarcă modelul nostru AICI.

Descarcă modelul de cerere de concediu paternal

Atenție! Nimic nu împiedică angajatorul să acorde zile libere în plus pentru nașterea copilului (față de cele prevăzute de Legea nr. 210/1999), însă acestea vor fi prevăzute în contractul colectiv de muncă aplicabil.


Alte modele si ghiduri despre subiect:

LeaveBoard simplifică procedura de acordare și efectuare a concediilor angajaților. Salariatul supune cererea spre aprobare cu doar un click, iar îndată ce managerul o aprobă, va primi o notificare pe email. Nu mai pierdeți timp cu plimbatul hârtiilor dintr-un birou în altul. LeaveBoard automatizează aceste procese administrative.