Concediu pentru creștere copil

Pentru viitori părinți, am creat un mic ghid ce răspunde la întrebările referitoare la concediul pentru creșterea copilului, inclusiv pașii pentru a beneficia de acest concediu, un model de cerere și detalii legale cu privire la suspendarea acestui concediu.

Legislația cu privire la concediul pentru creștere copil

Articolul 51 din Codul Muncii prevede dreptul mamei sau al tatălui de a suspenda contractul individual de muncă pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani(sau 3 ani, în cazul celui cu handicap). Avem de-a face așadar cu o suspendare a contractului de muncă din inițiativa salariatului.

Efectul suspendării este suspendarea prestării muncii de către salariat și a plății drepturilor de natură salarială de către angajator, potrivit articolului 49 din Codul Muncii.


Model cerere concediul pentru creștere copil

Noi vă oferim un model de cerere concediu pentru creștere copil (sau cerere de suspendare a contractul individual de muncă odată cu concediul pentru creștere copil) chiar acum, nu trebuie să mai căutați!

Deși avem în discuție o cerere pentru concediu de creștere copil, dacă vă aflați în postura de a lucra în departamentul de resurse umane, veți primi întrebări legate de: cerere concediu îngrijire copil sau cerere concediu prenatal. Le veți explica salariaților care este denumirea corectă a acestui concediu și toate condițiile pe care trebuie să le îndeplinească.

Notă: Concediul pentru creștere copil este cunoscut ca și CCC.

Descarcă modelul de cerere de concediu pentru creștere copil


Ce pași sunt necesari pentru a beneficia de concediul pentru creștere a copilului?

  • Este necesară prezentarea unei copii a certificatului de naștere a copilului. Completați cererea de concediu pentru creștere copil pe care o găsiți pe această pagină.
  • Trimiteți cererea completată departamentului de resurse umane, atașând certificatul de naștere al noului membru al familiei, în copie.
  • Emiterea de către angajator a unei decizii de suspendare a contractului individual de muncă pentru creșterea copilului, decizie care va fi înregistrată în Registrul General de Evidență a salariaților.

Model decizie suspendare CIM creștere copil

Dacă sunteți angajator, și faceți parte din departamentul HR, cel mai probabil veți avea nevoie și de un model de decizie de suspendare a contractului individual de muncă pentru creștere copil. Atașat găsiți un astfel de model actualizat pe care puteți să îl descărcați gratuit.

Descarcă modelul de decizie suspendare CIM pentru creștere copil

Revenire din concediu creștere copil

La momentul expirării perioadei de concediu creștere copil (sau mai devreme, dacă se dorește) părintele va înainta angajatorului o cerere de întoarcere la muncă din concediu creștere copil. Pe baza acestei cereri, angajatorul va emite o decizie de încetare a suspendării contractului de muncă și o va înregistra în Registrul General de Evidență a salariaților. Mai jos puteți descărca gratuit un model!

Descarcă modelul de cerere de revenire din concediu creștere copil


Model cerere concediu supraveghere copil

Menționăm că în 17.03.2020 a intrat în vigoare Legea nr. 19/2020, privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ. Astfel, pe toată perioada în care autoritățile competente decid închiderea respectivelor unități de învățământ, unul dintre părinți beneficiază de zile libere pentru supravegherea copiilor, dacă îndeplinește cumulativ 2 condiții:

  • au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau au copii cu dizabilități cu vârstă de până la 18 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ;
  • locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

Descarcă Model cerere concediu supraveghere copil

Pentru mai multe detalii accesează secțiunea zile libere plătite pentru un părinte pentru supravegherea copiilor.


Concediul pentru îngrijirea copilului bolnav

Atenție: Atunci când vorbim de concediu medical, vorbim și despre concediul pentru îngrijirea copilului bolnav conform OUG nr. 158/2005 și completata prin OUG nr. 99/2017. Prin noua ordonanță, concediul medical de îngrijire copil bolnav se prelungește până la vârsta de 16 ani. Acest tip de concediu se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul specialist si este garantat tuturor angajaților iar indemnizația este suportată integral din bugetul Fondului Național Unic de asigurări sociale de sănătate.


Indiferent de solicitarea de concediu pe care doriți să o înregistrați, softul LeaveBoard simplifică gestiunea, raportarea și coordonarea concediilor în interiorul firmelor mici și mijlocii.


Alte modele si ghiduri despre subiect:

Softul HRM LeaveBoard simplifică procedura de acordare și efectuare a concediilor angajaților. Salariatul supune cererea spre aprobare cu doar un click, iar îndată ce managerul o aprobă, va primi o notificare pe email. Nu mai pierdeți timp cu plimbatul hârtiilor dintr-un birou în altul. LeaveBoard automatizează aceste procese administrative.