Telemunca

Telemunca - forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat și voluntar, își îndeplinește atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puțin o zi pe lună, folosind tehnologia informației și comunicațiilor.

Telemunca este reglementată de Legea nr. 81/2018.

Conform acestui act normativ, telesalariatul își desfășoară activitatea în mod regulat și voluntar și își îndeplinește atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator (deci nu neapărat domiciliul său), cel puțin o zi pe lună, folosind tehnologia informației și comunicațiilor. Iar în cazul telemuncii, programul salariatului este stabilit de comun acord cu angajatorul.

Implementarea telemuncii se face printr-un act adițional la contractul individual de muncă, care trebuie să conțină următoarele elemente:

  • precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de telemuncă;
  • perioada și/sau zilele în care telesalariatul își desfășoară activitatea la un loc de muncă organizat de angajator;
  • locul/locurile desfășurării activității de telemuncă, convenite de părți;
  • programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului și modalitatea concretă de realizare a controlului;
  • modalitatea de evidențiere a orelor de muncă prestate de telesalariat;
  • responsabilitățile părților convenite în funcție de locul/locurile desfășurării activității de telemuncă, inclusiv responsabilitățile din domeniul securității și sănătății în muncă;
  • obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la locul desfășurării activității de telemuncă al materialelor pe care telesalariatul le utilizează în activitatea sa, după caz;
  • obligația angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispozițiile din reglementările legale, din contractul colectiv de munca aplicabil și/sau regulamentul intern, în materia protecției datelor cu caracter personal, precum și obligația telesalariatului de a respecta aceste prevederi;
  • condițiile în care angajatorul suportă cheltuielile aferente activității în regim de telemuncă, precum cele de internet, cablu, etc.
Descarcă modelul act adițional telemuncă


Descarcă modelul decizie telemuncă

Putem observa că telemunca va fi dedicată doar acelor companii ai căror salariați își pot desfășura activitatea  cu ajutorul tehnologiei informației și comunicațiilor. Spre exemplu, un muncitor într-o fabrică nu va putea presta telemuncă, eventual doar muncă la domiciliu.

Pe retele sociale ale Ministerul Muncii și Protecției Sociale, găsim explicații adiționale în format grafic despre telemuncă precum cine poate presta telemunca, detalii referitore la programul de muncă sau contractul de muncă al telesalariatului pe care le prezentăm mai jos:


Citește mai multe despre:

Mergi sus

LeaveBoard este un soft de administrare personal simplu de utilizat și gratuit pentru echipe de până la 9 angajați. Creează un cont acum.