Munca la domiciliu

Munca la domiciliu, sau munca de acasă, a fost reglementată de multă vreme de Codul Muncii, însă a revenit în atenția tuturor în 2020, împreună cu telemunca, din cauza pandemiei de coronavirus. Mai jos, veți găsi o prezentare a reglementărilor legislative în acest domeniu, definiția lucrului la domiciliu, condițiile de aplicare și implementare și diferențele majore între munca la domiciliu vs. telemuncă.

Cadrul legislativ despre munca la domiciliu

Articolul 108 din Codul Muncii ne definește munca la domiciliu, prin definirea salariatului care muncește la domiciliu.

Este considerat un salariat cu munca la domiciliu acela care îndeplinește, la domiciliul lui, atribuțiile specifice funcției pe care o deține. El își stabilește singur programul de lucru, iar angajatorul are dreptul să verifice activitatea salariatului, în condițiile stabilite prin contractul individual de muncă.

De reținut că acești salariați beneficiază de aceleași drepturi ca salariații care funcționează la sediul angajatorului.

Contractul individual de muncă la domiciliu se încheie numai în formă scrisă şi conţine, în afara elementelor prevăzute la art. 17 alin. (2) din Codul Muncii, următoarele detalii:

a) precizarea expresă că salariatul lucrează la domiciliu;

b) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului său și modalitatea concretă de realizare a controlului;

c) obligația angajatorului de a asigura transportul la şi de la domiciliul salariatului, după caz, al materiilor prime şi materialelor pe care le utilizează în activitate, precum şi al produselor finite pe care le realizează.

Așadar legislația muncii impune acest condiții stricte la încheierea contractului individual de muncă, în cazul celor cu muncă la domiciliu.

Munca la domiciliu este reglementată de Codul Muncii, la articolele 108-110.

Codul Muncii - CAPITOLUL 9 - Munca la domiciliu

Art. 108 . Definiţia legală şi caractere speciale

(1) Sunt consideraţi salariaţi cu munca la domiciliu acei salariaţi care îndeplinesc, la domiciliul lor, atribuţiile specifice funcţiei pe care o deţin.

(2) În vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu ce le revin, salariaţii cu munca la domiciliu îşi stabilesc singuri programul de lucru.

(3) Angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu, în condiţiile stabilite prin contractul individual de muncă.

Art. 109 . Contractul de muncă la domiciliu

Contractul individual de muncă la domiciliu se încheie numai în formă scrisă şi conţine, în afara elementelor prevăzute la art. 17 alin. (2), următoarele:

a) precizarea expresă că salariatul lucrează la domiciliu;

b) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului său şi modalitatea concretă de realizare a controlului;

c) obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la domiciliul salariatului, după caz, al materiilor prime şi materialelor pe care le utilizează în activitate, precum şi al produselor finite pe care le realizează.

În ceea ce privește pontajul pentru munca la domiciliu, Codul Muncii nu este extrem de precis, așa că lasă la latitudinea părților (angajatorul și salariatul) rezolvarea acestei probleme. Codul Muncii prevede faptul că aceștia îşi vor stabili singuri programul de lucru, angajatorul fiind în drept să verifice activitatea acestora în condiţiile stabilite prin contractul individual de muncă. Așadar, prin contract se va preciza expres cum se va face pontajul. O soluție la îndemână pentru ambele părți ar fi utilizarea unei aplicații de evidențiere a orelor de începere și terminare a muncii.Întrebări frecvente despre munca la domiciliu
Cum se realizeaza pontajul, în contextul muncii la domiciliu?

În ceea ce privește pontajul pentru munca la domiciliu, Codul Muncii nu este extrem de precis, așa că lasă la latitudinea părților(angajatorul și salariatul) rezolvarea acestei probleme. Codul Muncii prevede faptul că aceștia îşi vor stabili singuri programul de lucru, angajatorul fiind în drept să verifice activitatea acestora în condiţiile stabilite prin contractul individual de muncă. Așadar, prin contract se va preciza expres cum se va face pontajul. O soluție la îndemână pentru ambele părți ar fi utilizarea unei aplicații de evidențiere a orelor de începere și terminare a muncii.


Care sunt diferențele majore în munca la domiciliu și telemuncă?

După cum am văzut deja, o primă diferență este că cele 2 forme de muncă au reglementări diferite, și anume, Codul Muncii pentru munca la domiciliu, și Legea nr. 81/2018 pentru telemuncă.

În al doilea rând, diferența crucială este că munca la domiciliu poate fi realizată de orice salariat, în măsura în care activitatea pe care o desfășoară îi permite acest lucru(spre exemplu, un paznic nu va putea munci la domiciliu). Telemunca presupune ca activitatea desfășurată se va face cu utilizarea mijloacelor specifice de telecomunicații.

Munca la domiciliu se va desfășura la domiciliul declarat de salariat(sau reședința), însă telemunca se poate desfășura oriunde salariatul poate avea acces la mijloacelor specifice de telecomunicații(nu neapărat domiciliu său).

În vreme ce salariatul cu muncă la domiciliu își poate stabili singur programul de lucru, în concordanță cu cele stabilite cu angajator(ceea ce prezintă un nivel de flexibilitate), în cazul telemuncii, programul de lucru va fi stabilit exclusiv în comun acord cu angajatorul.

Pe retele sociale ale Ministerul Muncii și Protecției Sociale, găsim explicații adiționale în format grafic despre munca la domiciliu, pe care le prezentăm mai jos:

Citește mai multe despre:

Mergi sus

LeaveBoard este un soft de administrare personal simplu de utilizat și gratuit pentru echipe de până la 9 angajați. Creează un cont acum.