Cerere demisie

Demisia este o notificare oficială a salariatului catre angajator cu privire la încetarea raportului de muncă.

 1. Codul Muncii despre demisie
 2. Modele cerere de demisie cu și fără preaviz
 3. Întrebări frecvente

Codul Muncii despre demisie

Codul muncii prevede la articolul 55 modalitățile prin care un contract individual de muncă poate înceta: de drept, ca urmare a acordului părților sau ca urmare a voinței unilaterale a uneia dintre părți.

Ne vom referi la cazul în care salariatul dorește încetarea raportului de muncă, iar pentru ca inițiativa sa să aibă efecte, va trebui să-i înainteze angajatorului o cerere de încetare a contractului de muncă, prin demisie.

Articolul 81 din Codul Muncii este cel care guvernează această modalitate de încetare a contractului de muncă. Trebuie menționate următoarele aspecte:

 • Demisia reprezintă actul unilateral de voință a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz.
 • Demisia trebuie să fie în formă scrisă și poate fi înmânată în mod direct sau prin email/fax.
 • Angajatorul este obligat să înregistreze demisia salariatului, iar acesta din urmă are dreptul de a nu motiva demisia.
 • Refuzul angajatorului de a înregistra demisia constituie contravenție sancționată cu amendă.
 • Există 2 tipuri de demisie: cu preaviz- cea care constituie regula, și fără preaviz- excepția.
 • Termenul de preaviz este cel convenit de părți în contractul individual de muncă sau, după caz, cel prevăzut în contractele colective de muncă aplicabile și nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare pentru salariații cu funcții de execuție, respectiv mai mare de 45 de zile lucrătoare pentru salariații care ocupă funcții de conducere.
 • Contractul individual de muncă încetează la data expirării termenului de preaviz sau la data renunțării totale ori parțiale de către angajator la termenul respectiv (de exemplu, cei doi pot conveni ca salariatul să rămână doar 10 din cele 20 zile în preaviz)
 • Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contractul individual de muncă. Acest caz este cunoscut sub numele de “demisia la zi” și reprezintă excepția de la regula respectării termenului de preaviz.

Cel mai simplu spus, demisia este o NOTIFICARE, pe care salariatul o înaintează angajatorului, iar acesta are obligația să o înregistreze (număr de înregistrare din Registrul societății). Nu se poate vorbi de nici un acord al angajatorului, este strict inițiativa și dorința angajatului.

Modele cerere de demisie

Modelul de cerere de demisie propus de noi este 100% în conformitate cu legislația în vigoare. Alege modelul corect!

Întrebări frecvente:

1. Câte feluri de încetare a contractului individual de muncă există?
Codul Muncii prevede, la art. 55 cele 3 modalități prin care poate înceta un contract individual de muncă:

 1. de drept;
 2. ca urmare a acordului părților, la data convenită de acestea;
 3. ca urmare a voinței unilaterale a uneia dintre părți, în cazurile și în condițiile limitativ prevăzute de lege.

Atenție! În termeni comuni, pentru încetarea contractului de muncă se folosesc sintagmele “desfacerea contractului individual de muncă” și “lichidare la zi”, însă acestea nu sunt noțiuni corectă din punct de vedere juridic.

2. Ce este încetarea ca urmare a voinței unilaterale a uneia dintre părți?
Această modalitate de încetare a contractului de muncă presupune două cazuri:

 1. încetarea contractului de munca prin demisie (voința unilaterală a salariatului);
 2. încetarea contractului de munca prin concediere (voința unilaterală a angajatorului).

3. Ce este încetarea contractului de comun acord?
Reprezintă situația în care salariatul și angajatorul ajung la o înțelegere ca acesta din urmă să părăsească firma la o anumită dată. Fiind vorba de o Incetare cu acordul părților, aceasta nu se confundă cu demisia.

Salariatul va înainta angajatorului o cerere de încetare a contractului de muncă cu preaviz, pe care angajatorul o va aproba.

4. Câte feluri de demisii există?
Demisia cu preaviz, care reprezintă regula, potrivit art.81 Codul Muncii și demisia fără preaviz, care este excepția în acest domeniu.

Termenul de preaviz pe care salariatul trebuie să îl respecte este cel prevăzut în contractele colective de muncă aplicabile și nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare pentru salariații cu funcții de execuție, respectiv mai mare de 45 de zile lucrătoare pentru salariații care ocupă funcții de conducere. Însă, salariatul poate pleca înainte de termen, dacă angajatorul renunță la termenul de preaviz, sau la o parte din el.

Salariatul poate să își dea demisia la zi, adică să nu respecte termenul de preaviz, dacă angajatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contractul individual de muncă.

5. Care este diferența dintre suspendarea și încetarea contractului individual de muncă?
Cel mai simplu spus, suspendarea este o situație temporară, în vreme ce încetarea este permanentă.
Suspendarea contractului de muncă, ca modalitate de executarea a contractului individual e muncă, presupune că salariatul nu mai muncește pentru angajatorul său și nu mai primește bani (sau alte drepturi de natură salarială) pe durata de timp cât contractul e suspendat (durată prevăzută în decizia de suspendare). Odată ce suspendarea încetează, obligațiile părților se reiau - prestarea muncii și plata salariului.
Încetarea contractului de muncă reprezintă stoparea cu titlu permanent a prestării muncii și a plăților salariale, astfel că nu se confundă cu suspendarea.

6. Încetarea contractului de muncă pe perioadă determinată vs încetarea contractului de muncă pe perioadă nedeterminată
În cazul unui contract de muncă pe perioadă determinată, Codul Muncii prevede la art. 56 lit. i precizează că momentul încetării contractului este data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată. Astfel, vorbim despre o încetare de drept, fiind irelevantă dorința vreuneia dintre părți.

Atenție! Un contract de muncă pe perioadă determinată se poate înceta de comun acord, la o dată anterioară expirării termenului agreat inițial. De asemenea, nu înseamnă că nu poate înceta prin demisie sau concediere. Doar că modalitatea standard de încetare a unui contract cu durată determinată este încetarea de drept.

În ceea ce privește încetarea contractului de muncă pe perioadă nedeterminată, așa cum am precizat mai sus, întâlnim 3 modalități posibile - de drept, cu acordul părților, ca efect al voinței unilaterale al uneia din părți.În plus, nu uita că LeaveBoard te ajută să gestionezi resursele umane indiferent de dimensiunea companiei. Este simplu să oferi acces unui nou coleg la aplicația HR. Personalul care decide să părăsească compania (demisioneze), poate fi arhivat, iar accesul la platformă este eliminat cu ușurință.