Concediu pentru formarea profesională

Concediu pentru formarea profesională

Codul Muncii mai prevede o situație în care salariatul poate cere concediu fără plată.

Astfel, potrivit art. 154 Codul Muncii există 2 tipuri de concedii pentru formare profesională: cu sau fără plată.

Așadar, o altă situație în care un salariat va avea nevoie de un exemplu de cerere de concediu fără plată este când, din inițiativa sa, dorește să urmeze un program de  formare profesională. Această cerere trebuie înaintată conducerii cu cel puțin o lună înainte de efectuarea programului.

Notă: Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai dacă absența salariatului ar prejudicia grav desfășurarea activității.

Ce trebuie sa conțină cererea salariatului?

  • data de începere a stagiului de formare profesională
  • domeniul
  • durata stagiului
  • denumirea instituției de formare profesională.

Acest tip de concediu fără plată pentru formare profesională se poate efectua și fracționat în cursul unui an calendaristic, pentru susținerea examenelor de absolvire a unor forme de învățământ sau pentru susținerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul instituțiilor de învățământ superior. Și în acest caz, cererea salariatului trebuie depusă în același termen și să conțină aceleași informații.


Model cerere Concediu pentru formarea profesională

Descarcă acum un model-tip pentru cerere Concediu pentru formarea profesională

Descarcă modelul de cerere Concediu pentru formarea profesională.

LeaveBoard permite monitorizarea tuturor cererilor de concediu, solicitarea și aprobarea lor făcându-se cu doar câteva click-uri. Atât managerii cât și departamentul HR primește notificări prin email instant. Ai acces la calendarul echipei, rapoarte lunare și anuale, și o sumedenie de automatizări prin care elimini procesele administrative repetitive. LeaveBoard insemană ușurință, precizie și flexibilitate.

Alte modele de cerere concediu:

Pentru a descoperi și alte modele de cereri de concediu în funcție de nevoile dumneavoastră, verificați paginile următoare: