Starea de urgență pentru COVID-19 - măsuri aplicabile angajatorilor și angajaților

Descoperiți 8 aspecte precum munca la domiciliu, telemunca și zile libere pentru un părinte plătite cu 75% ce țin de legislația muncii în contextul stării de urgență și epidemiei COVID-19.

Începând de luni, 16.03.2020, în România este decretată stare de urgență, de către Președintele Românei, pentru o perioadă de 30 de zile. Decretul a intrat în vigoare odată cu publicarea lui în Monitorul Oficial.

Printre multitudinea de măsuri luate în aceste 30 zile, în vederea combaterii răspândirii noului Coronavirus, întâlnim o serie care se adresează direct angajatorilor și salariaților.

Vom observa că unele măsuri sunt concrete și clare, în privința altora însă rămâne la latitudinea Guvernului modul de implementare și momentul, pe măsura evoluției pandemiei la nivel național și mondial.

Puteți consulta textul oficial și complet al decretului de instituire a stării de urgență aici, iar în continuare ne vom referi la prevederile cele mai importante cu efecte în dreptul muncii:

1

Autoritățile menționează că vor face un scop din a sprijini angajatorii și angajații afectați de pandemia COVID-19, prin măsuri individualizate concret prin acte emise de Guvern.


2

Ca măsură de imediată și directă aplicabilitate este cea conform căreia angajatorii din mediul public și privat sunt obligați să introducă, acolo unde se poate (unde activitatea o permite), munca la domiciliu sau telemunca. Această hotărâre se poate lua unilateral de angajator, fără acordul salariatului.

Forma utilizată de punere în aplicare poate fi un act adițional la contractul individual de muncă al fiecărui salariat sau o decizie internă a angajatorului, cu aplicabilitate asupra tuturor salariaților. Optăm pentru cea de-a doua variantă, având în vedere necesitatea limitării la maxim a contactului interuman aceste zile.


Decretul vorbește de 2 forme speciale de prestare a muncii - munca la domiciliu și telemunca. Conceptele nu se confundă, astfel că vom face o scurtă trecere în revistă a celor 2:


Munca la domiciliu

Munca la domiciliu este reglementată de Codul Muncii, la articolele 108-110.

Este considerat un salariat cu munca la domiciliu acela care îndeplinește, la domiciliul lui, atribuțiile specifice funcției pe care o deține. El își stabilește singur programul de lucru, iar angajatorul are dreptul să verifice activitatea salariatului, în condițiile stabilite prin contractul individual de muncă.

De reținut că acești salariați beneficiază de aceleași drepturi ca salariații care funcționează la sediul angajatorului.

Contractul individual de muncă la domiciliu se încheie numai în formă scrisă şi conţine, în afara elementelor prevăzute la art. 17 alin. (2) din Codul Muncii, următoarele detalii:

a) precizarea expresă că salariatul lucrează la domiciliu;

b) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului său și modalitatea concretă de realizare a controlului;

c) obligația angajatorului de a asigura transportul la şi de la domiciliul salariatului, după caz, al materiilor prime şi materialelor pe care le utilizează în activitate, precum şi al produselor finite pe care le realizează.

Află mai multe detalii despre munca la domiciliu.


Telemunca

Telemunca este reglementată de Legea nr. 81/2018.

Conform acestui act normativ, telesalariatul își desfășoară activitatea în mod regulat și voluntar și își îndeplinește atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator (deci nu neapărat domiciliul său), cel puțin o zi pe lună, folosind tehnologia informației și comunicațiilor. Iar în cazul telemuncii, programul salariatului este stabilit de comun acord cu angajatorul.

Află mai multe detalii despre telemunca inclusiv un model act aditional.


3

Controalele Inspectoratelor Teritoriale de Muncă se vor suspenda pe durata stării de urgență, cu excepția cazurilor în care sunt necesare cercetări pentru accidentele de muncă, pentru reclamații referitoare la fapte grave ale angajatorilor și pentru verificarea respectării hotărârilor date de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență.


4

Raportat la contractele colective de muncă (și alte acorduri colective), acestea își mențin valabilitatea pe durata stării de urgență. Mai mult, se interzice declararea, declanșarea sau desfășurarea conflictelor colective de muncă în domenii de activitate esențiale, precum sectorul energetic, nuclear, sanitar, salubrizare, telecomunicații, transport în comun și transport feroviar.


5

O măsură esențială se referă la angajații care beneficiază în prezent de stimulentul de inserție: chiar dacă acestea își pierd locul de muncă ca urmare a pandemiei, vor beneficia în continuare de stimulentul de inserție.


6

Se prelungește valabilitatea certificatelor de încadrare a copilului într-un grad de handicap, a atestatelor de asistent maternal eliberate de comisia pentru protecția copilului, precum și a certificatelor de încadrare în grad și tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, până la încetarea stării de urgență.


7

Cererile pentru acordarea beneficiilor și prestațiilor sociale pot fi depuse inclusiv pe cale electronică, o măsură care are scopul de a limita aglomerările de persoane în instituții publice.


8

Zile libere plătite pentru un părinte pentru supravegherea copiilor

Ca o excepție de la regimul de acordare a unor zile libere părinților care sunt nevoiți să-și supravegheze copiilor (prevăzute de Legea nr. 19/2020), angajații sistemului național de apărare, ai penitenciarelor, personalul din unitățile sanitare publice, precum și alte categorii stabilite de Guvern, nu vor beneficia de această formă de sprijin. Totuși, în cazul în care nici celălalt părinte nu beneficiază de indemnizația prevăzută de Legea nr. 19/2020, angajatului respectiv i se acordă indemnizația prevăzută la art. 3 alin. (1) din aceeași lege: Indemnizația pentru fiecare zi liberă se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Menționăm că în 17.03.2020 a intrat în vigoare Legea nr. 19/2020, privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ. Astfel, pe toată perioada în care autoritățile competente decid închiderea respectivelor unități de învățământ, unul dintre părinți beneficiază de zile libere pentru supravegherea copiilor, dacă îndeplinește cumulativ 2 condiții:

  • au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau au copii cu dizabilități cu vârstă de până la 18 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ;
  • locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

Indemnizația pe care o vor primi este de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Află mai multe detalii despre Concediul de supraveghere a copilului inclusiv un model cerere.

Mergi sus

NOTĂ! În afara măsurilor impuse prin Decretul de instituire a stării de urgență, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a publicat anumite recomandări dedicate angajatorilor, precum:

  • Stabilirea unor programe individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauză, cu respectarea duratei maxime legale a timpului de muncă.
  • Modificarea temporară a locului de muncă la domiciliul salariatului, în conformitate cu prevederile art. 108-110 din Codul Muncii, unilateral, în conformitate cu prevederile art. 48 din același act normativ, sau prin acordul părților (măsură inclusă în Decret).
  • Desfășurarea activității prin telemuncă(de asemenea, inclusă în Decret).

***

În concluzie, s-au decretat unele măsuri concrete de sprijin atât pentru angajatori, cât și pentru salariați, în vreme ce altele urmează sa fie individualizate pe parcurs.

Pentru angajatori avem un sfat crucial: comunicați, comunicați, comunicați! Oferiți-le angajaților informațiile de care au nevoie și rămâneți mereu în contact cu ei, chiar dacă ați trecut la munca la domiciliu sau telemunca.

Avem multe idei bune pentru voi în ceea ce privește gestionarea echipei la distanță! Nu ezitați să citiți mai multe, chiar aici!

Pentru salariați, sfatul este să nu se panicheze, să respecte indicațiile autorităților și angajatorilor pe cât de mult posibil și să facă tot ce ține de ei pentru ca activitatea companiei să sufere cât mai puțin în această perioadă dificilă.

Atenție! Dacă vă aflați în postura de angajator, nu încercați să obligați salariații să efectueze concediul anual de odihnă sau concediu fără plată. Efectuarea acestor tipuri de concedii se realizează în urma unei cereri din partea salariatului, nu în urma unei impuneri din partea angajatorului.LeaveBoard este un soft de administrare personal simplu de utilizat și gratuit pentru echipe de până la 9 angajați. Creează un cont acum.