Stimulentul de inserție

Codul Muncii prevede dreptul părintelui de a rămâne în concediu creștere copil până când acesta împlinește 2 ani (sau 3 în cazul copilului cu handicap). Însă pentru părinții care decid să se întoarcă mai repede la muncă există un beneficiu financiar - stimulentul de inserție.

Ce este stimulentul de inserție (cunoscut și ca stimulent creștere copil)?

Stimulentul de inserție reprezintă o sumă lunară de care poate beneficia părintele care decide să revină la muncă înainte de terminarea concediului pentru creșterea copilului.

Legea care reglementează stimulentul de inserție este Ordonanța de Urgență nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului.

Cine poate beneficia de stimulentul de inserție?

Oricare dintre cei 2 părinți care se află în concediu creștere copil poate solicita și obține acestă sumă.

Pentru cât timp poate beneficia părintele de stimulent?

Ordonanță sus-menționată prevede că stimulentul se poate acorda până ce copilul împlinește vârsta de 3 ani (4 ani pentru copilul cu handicap).

Valoarea stimulentului de inserție - 650 lei
Notă! Stimulentul de inserție nu se cumulează cu indemnizația de creștere a copilului. Astfel, în momentul în care o persoană începe să beneficieze de stimulentul de inserție, încetează în mod automat să beneficieze de indemnizația de creștere copil.

Așadar, revenirea din concediu creștere copil înainte de termen vine cu un beneficiu necumulativ cu suma din indemnizația de creștere copil.

Cum se obține stimulentul de inserție?

Salariații vor avea multe întrebări în legătură cu acestă temă: când se depune dosarul pentru stimulent, când trebuie să mă întorc la serviciu din concediu creștere copil, care sunt actele necesare pentru acordarea stimulentului de inserție.

Părintele care vrea să beneficieze de sumă va trebui să depună o cerere la Agenția pentru plăti și inspecție socială, cerere însoțită de următoarele documente:

 • actele de identitate ale ambilor părinti (copii și originale);
 • certificatul de naștere al copilului pentru care este cerut stimulentul (copie și original);
 • certificatele de naștere ale celorlalți copii aflați în întreținerea solicitantului (copii și originale);
 • certificatul de căsătorie (copie și original), dacă este cazul;
 • în cazul copiilor adoptați sau în plasament - actele care dovedesc calitatea solicitantului și relația pe care acesta o are cu copilul pentru care solicita stimulentul;
 • adeverință de venit;
 • dovada reluării activității (din partea angajatorului);
 • actele care dovedesc ca, în ultimii doi ani dinainte de data nașterii copilului, solicitantul a realizat un venit impozabil de cel puțin 12 luni.

De când poți beneficia de stimulentul de inserție?

În funcție de situația solicitantului, stimulentul va fi obținut astfel:

 • Solicitantul are dreptul la stimulentul de inserție începând cu ziua următoare celei în care își reia activitatea profesională după concediul de creștere a copilului și realizează venituri supuse impozitului pe venit, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;
 • Solicitantul are dreptul la stimulentul de inserție începând cu data nașterii copilului, dacă cererea este depusa în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea data, doar în cazul în care nu îndeplinește condițiile necesare pentru acordarea concediului de creștere a copilului și a indemnizației aferente;
 • Solicitantul are dreptul la stimulentul de inserție începând cu data adopției, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredințării, dacă cererea este depusa în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecție a copilului.

Alte modele si ghiduri despre subiect:

LeaveBoard simplifică procedura de acordare și efectuare a concediilor angajaților. Salariatul supune cererea spre aprobare cu doar un click, iar îndată ce managerul o aprobă, va primi o notificare pe email. Nu mai pierdeți timp cu plimbatul hârtiilor dintr-un birou în altul. LeaveBoard automatizează aceste procese administrative.