Concediu supraveghere copil

Ca o excepție de la regimul de acordare a unor zile libere părinților care sunt nevoiți să-și supravegheze copiilor (prevăzute de Legea nr. 19/2020), angajații sistemului național de apărare, ai penitenciarelor, personalul din unitățile sanitare publice, precum și alte categorii stabilite de Guvern, nu vor beneficia de această formă de sprijin. Totuși, în cazul în care nici celălalt părinte nu beneficiază de indemnizația prevăzută de Legea nr. 19/2020, angajatului respectiv i se acordă indemnizația prevăzută la art. 3 alin. (1) din aceeași lege: Indemnizația pentru fiecare zi liberă se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Menționăm că în 17.03.2020 a intrat în vigoare Legea nr. 19/2020, privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ. Astfel, pe toată perioada în care autoritățile competente decid închiderea respectivelor unități de învățământ, unul dintre părinți beneficiază de zile libere pentru supravegherea copiilor, dacă îndeplinește cumulativ 2 condiții:

  • au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau au copii cu dizabilități cu vârstă de până la 18 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ;
  • locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

Indemnizația pe care o vor primi este de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.


Accesează
Calculator salariu
Salariu mediu brut 2020
Zile lucrătoare 2020

Angajatorii vor face plata indemnizației din capitolul aferent cheltuielilor de personal, urmând ca ulterior să-și recupereze sumele de la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Decontarea către angajator a sumelor necesare pentru plata indemnizației pentru zilele libere acordate părinților se va face de către ANOFM, în termen de 60 zile calendaristice de la depunerea unei cereri și a altor documente la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București din raza în care își desfășoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia.

Vezi comunicatul oficial cu referire la modul de acordare și de plată a zilelor libere pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ pe situl Ministerul Muncii şi Protecției Sociale.

Părintele care vrea să beneficieze de această lege va depune o cerere la angajator pentru acordarea acestor zile libere. Cererea va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi.

Model cerere zile libere părinți - Legea 19/2020

Descarcă model cerere zile libere părinți - Legea 19/2020

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, a anunţat pe pagina sa de Facebook o serie de precizări referitoare la regimul de acordare a unor zile libere părinților, pe care le gasiți mai jos:


LeaveBoard este un soft de administrare personal simplu de utilizat și gratuit pentru echipe de până la 9 angajați. Creează un cont acum.