Primii Pași În Înființarea Unei Firme De Tip SRL În 2023

Dacă vrei să desfășori o activitate comercială,  trebuie să înființezi o firmă. Cea mai simplă formă de societate comercială care îți permite să-ți desfășori activitatea, să obții finanțare și să ai angajați este societatea cu răspundere limitată, pe scurt SRL.

Un SRL are personalitate juridică, un capital social minim și poate avea unul sau mai mulți asociați care răspund în limita aportului lor de capital. De asemenea, poate avea sau nu angajați și colaboratori. Este nevoie și de desemnarea unui administrator. Dacă vei fi asociat unic, atunci vei fi și administrator și vei avea dreptul de a reprezenta societatea. Înainte însă de a începe activitatea, trebuie să treci prin formalitățile legale de înființare a societății. Iată care sunt primii pași pe care trebuie să-i urmezi pentru a deschide o firmă în România.

1. Alegerea numelui companiei

Este evident că primul pas este să alegi numele companiei pe care dorești s-o înființezi. Dar să găsești un nume potrivit care să te reprezinte și să vorbească despre activitatea pe care o desfășori nu este suficient. Numele companiei trebuie să fie unic.

Pentru a verifica unicitatea numelui, poți accesa pagina oficială a Registrului Comerțului, secțiunea Verificare disponibilitate și rezervare denumire online. Folosind un cont, vei putea afla dacă există deja o societate comercială cu denumirea pe care ți-o dorești. Dacă nu, atunci poți rezerva denumirea.

2. Alegerea obiectului de activitate

Obiectul de activitate al firmei nou înființate trebuie să se regăsească în lista codurilor CAEN. Poți alege un cod principal și mai multe secundare. Deoarece de multe ori activitatea comercială acoperă mai multe coduri CAEN, este bine să folosești toate opțiunile disponibile.

Obiectul de activitate trebuie ales cu grijă. Nu doar pentru că trebuie să se potrivească activității desfășurate, ci și pentru că diferite coduri CAEN pot avea cerințe și condiții diferite (de exemplu, criterii de impozitare). Codurile CAEN asociate firmei pot fi modificate ulterior prin îndeplinirea unor proceduri cerute de Registrul Comerțului.

3. Găsirea unui sediu social

Un SRL trebuie să aibă un sediu social, adică un spațiu în care să se desfășoare activitatea. Poți închiria un spațiu sau poți folosi o proprietate personală sau cedată în virtutea unui contract de comodat. Dacă sediul social nu ocupă tot spațiul disponibil la acea adresă, va trebui să precizezi exact ce suprafață, camere și dependințe ocupă.

Dacă sediul social este într-o clădire cu mai mulți locatari, vei avea nevoie de acordul vecinilor și de avizul asociației de proprietari. Acesta se realizează sub formă de tabel, cuprinzând nr. apartament, nume și prenume, serie și nr. act identitate, plus semnătură. Formularul standard pentru astfel de situații îl puteți găsi aici.

4. Pregătirea actului constitutiv

Pentru a înființa un SRL este necesar să redactezi actul constitutiv, un document care specifică denumirea societății, sediul social, numărul de asociați, relațiile dintre aceștia precum și datele lor de identificare, administratorul și datele de identificare ale acestuia și obiectul de activitate cu codul CAEN asociat.

De asemenea, în actul constitutiv trebuie menționat capitalul social și aportul fiecărui asociat (dacă sunt mai mulți), partea fiecărui asociat din beneficii și pierderi, durata societății și cum poate fi lichidată.

Un model de act constitutiv puteți găsi pe situl ONRC

5. Deschiderea contului bancar și depunerea capitalului social

Înainte de a înființa un SRL trebuie să deschizi un cont bancar pentru viitoarea societate comercială. Vei avea nevoie de rezervarea denumirii firmei și de actul constitutiv. De asemenea, după deschiderea contului, trebuie să depui capitalul social menționat în act. Poți deschide cont în valută atâta timp cât respecți contravaloarea sumelor minime impuse.

Începând cu noiembrie 2020, valoarea minimă a capitalului social al unei societăți cu răspundere limitată este 1 leu și trebuie împărțită în mod egal între asociați. În plus, a fost eliminată obligativitatea prezentării dovezii efectuării vărsămintelor în condițiile actului constitutiv.

6. Înmatricularea companiei la Registrul Comerțului

După finalizarea etapelor pregătitoare, trebuie să treci prin procedura de înregistrare la Registrul Comerțului de pe raza județului în care vei desfășura activitatea. Nu uita să plătești și taxele aferente și să păstrez dovada plății.

După finalizarea etapelor pregătitoare, trebuie să treci prin procedura de înregistrare la Registrul Comerțului de pe raza județului în care vei desfășura activitatea. Nu uita să plătești și taxele aferente și să păstrez dovada plății.

Modele ale actele necesare pentru dosarul de înființare firma pot fi descărcate de pe situl ONRC.

Adună într-un dosar actul constitutiv, copii după documentele de identitate ale asociaților, contractul de închiriere sau cedare a spațiului pentru sediul social, rezervarea denumirii și celelalte documente cerute de autoritate. Ca să fii sigur că ai tot ce trebuie, verifică dosarul cu angajații Registrului desemnați să ajute.

În câteva zile de la depunerea și validarea documentelor, te vei putea prezenta să ridici Certificatul de Înregistrare a firmei, Hotărârea Tribunalului Judecătoresc de pe lângă Oficiul Național al Registrului Comerțului și Certificatul Constatator.

7. Înregistrarea fiscală

În termen de 30 de zile de la înmatricularea firmei la Registrul Comerțului, ai obligativitatea de a înregistra noua firmă la agenția fiscală de care aparține, pe scurt la ANAF. Veți avea nevoie de documentele primite de la Registrul Comerțului, original și copie, actul constitutiv al societății, actul de spațiu, declarația 010 și alte documente cerute de organul fiscal.

Verificați actele și formularele necesare cu agenția fiscală de care aparțineți. Dacă veți lucra cu un contabil, care să țină evidența contabilă, să depună declarațiile la ANAF, să îl puteți delega să se ocupe de înregistrarea fiscală în numele vostru, și care să te îndrume atunci când ai nelămuriri.

Important: Dacă SRL-ul înființat are venituri de sub 65000 euro pe an, el va fi încadrat în categoria microîntreprinderilor, beneficiind de înlocuirea impozitului pe profit de 16% cu un impozit pe venit de 3%.

Atenție: Unele domenii de activitate necesită autorizații și avize precum restaurantele. Asigură-te că ai toate autorizațiile pentru activitatea pe care o practici! Recomandăm să discuți cu cineva care și-a creat o firmă în domeniul tău de activitate și ca să afli dacă ai nevoie de avize de mediu, sănătate, etc.


Pe scurt pașii pentru înregistrarea firmei sunt următorii:

 1. Rezervarea numelui firmei care trebuie să fie unic;
 2. Alegerea obiectului de activitate al societății din nomenclatorul Codurilor CAEN;
 3. Alegerea și contractarea sediului social;
 4. Pregătirea actului constitutiv al firmei;
 5. Deschiderea unui cont bancar si depunerea capitalului social al firmei;
 6. Depunerea actelor în vederea înregistrării la Registrul Comerțului și obținerea Certificatului de Înmatriculare;
 7. Înregistrarea în scopuri fiscale și de TVA și obținerea licențelor și autorizațiilor de funcționare.


Bonus: Gestionarea activității firmei

După ce ați înmatriculat și înregistrat fiscal noua societate, puteți începe activitatea. Puteți desfășura activități comerciale, emite facturi și face plăți. Întreaga activitate financiară este gestionată și monitorizată periodic prin relația cu organul fiscal. Trebuie să țineți evidența inventarului și a tuturor intrărilor și ieșirilor de marfă și bani. Va trebui să vă procurați un program de contabilitate sau să lucrați cu un contabil pentru partea de gestiune si bilanțuri. De asemenea, veți avea nevoie de semnătură digitală pentru a putea depune documente la ANAF.

Pe de altă parte, veți avea nevoie de produse software pentru gestiunea angajaților. Fie că aveți mulți sau puțini angajați, va trebui să aveți in vedere sărbătorile legale 2023 și gestiona concediile echipei, programul de lucru pontajul și prezența zilnică. Va trebui să respectați legislația muncii în vigoare și să vă asigurați că personalul este plătit la timp, lucrează ore suplimentare în limita legii, lucrează în condiții bune și beneficiază de zile libere și concediu în conformitate cu legislația și politica firmei.

Nu uitați, înregistrarea firmei este doar primul pas, ceea ce urmează după vă reprezenta activitatea principală care vă poate satisface cele mai ambițioase obiective. În acest sens, este important să înțelegeți totul despre managementul resurselor umane deoarece dezvoltarea companiei se vă face cu ajutorul oamenilor. 


Întrebări frecvente:

Cât costă să deschizi o firmă?

Costurile percepute pentru a înființa un SRL sunt următoarele: 

 • 122 LEI - Taxa percepută de Registrul Comerțului pentru Monitorul Oficial (se achită la casierie la Registrul Comerțului).
 • De la 1 LEU/per asociat – Capitalul social care se depune la banca după înființarea societății (Recomand 200 lei).
 • Taxe notariale pentru procura reprezentare Registrul Comerțului.

Notă: Pot interveni costuri suplimentare în cazul în care aveți mai multe activități, asociați cetățeni străini sau persoane juridice.


Cât durează să deschizi o firmă?

Aproximativ o săptămână. Procesul de înregistrare a societății se va finaliza în 4-5 zile de la data depunerii dosarului la Registrul Comerțului, dacă nu se formulează observații din partea ANAF sau a Registrului Comerțului.

Odată depus dosarul alcătuit în prima etapă se va depune la Registrul Comerțului, în vederea remedierii eventualelor nereguli înainte de a ajunge în fața instanței şi pentru a primi un bon de înregistrare. În această etapă se vor plăti taxele de registru, eliberându-se foaia de calcul şi chitanța aferentă taxei. Acestea din urmă se depun la Registratură.

Ședința de judecată se desfășoară tot la Registrul Comerțului în raza căruia se află sediul social al firmei. Aceasta va fi programată după depunerea dosarului, iar solicitantul se va prezenta conform bonului de înregistrare primit.

Există posibilitatea, în cazul în care există anumite complicații în dosar, ca solicitantul să fie nevoit să îşi susțină cauza în fața judecătorului. O eventuală amânare poate dura între două şi cinci săptămâni.

Dosarul final va fi ridicat tot de la Registrul Comerțului, de la biroul eliberări. În baza legii 31/1990, termenul de desfășurare a procedurilor de la Registrul Comerțului este de 3-5 zile lucrătoare de la aprobarea dosarului în ședința de judecată.


Care sunt actele necesare pentru deschidere firmă?

Actele pe care va trebui sa le deții înainte de a înregistra firma dumneavoastră sunt următoarele: 

 • Rezervarea denumirii firmei;
 • Act constitutiv (autentificat de avocat);
 • Cazierul fiscal al fiecăruia dintre asociați și/sau administratori;
 • Contractul de sediu social, de închiriere sau subînchiriere, de asociere în participațiune, contract de leasing imobiliar, contract de comodat, de uz, uzufruct;
 • Acordul asociației de proprietari sau locatari, în cazul în care acesta se impune;
 • Acordul vecinilor (riverani sau, mai exact, cei de pe verticală și orizontală cu spațiul dumneavoastră) - în cazul în care acesta se impune;
 • Copie Carte de Identitate ( C.I.) sau Pașaport al asociaților și/sau administratorilor;
 • Specimen de semnătură al administratorului/administratorilor firmei;
 • Declarații pe proprie răspundere ale asociatului/asociaților sau administratorului/administratorilor că pot îndeplini calitatea respectivă, obligatoriu autentificate.


Concluzie

Înființarea unei firme și gestionarea activității sunt mult mai ușoare și mai sigure atunci când apelați la profesioniști. Puteți, de exemplu, beneficia de serviciile unui avocat pentru înființarea firmei și ale unui contabil pentru gestiunea financiară. Puteți de asemenea folosi software dedicat pentru gestiunea angajaților. Chiar dacă sunteți asociat unic și nu aveți încă o activitate foarte complexă, administrarea unei societăți comerciale vă poate ocupa tot timpul, nelăsând loc pentru dezvoltarea afacerii. Fii organizat, alegeți cu grijă colaboratorii, investește cu atenție atât timp cât și bani. Atunci când devii antreprenor, trebuie să jonglezi diverse provocări, oportunități și proiecte, însă scopul final este profitul și creșterea companiei. Iar dacă firma ta are succes, și dorești să îți automatizezi o serie de procese de administrative cu privire la resursele umane și concedii, noi te ajutăm gratuit până la 10 angajați.


LeaveBoard – Soluții Simple de Management Personal

___

LeaveBoard reprezintă administrarea și planificarea simplă a concediilor pentru companiile cu creștere rapidă.

Gestionarea concediilor de odihnă și a absențelor din cauze medicale sau din alte motive reprezintă un proces de administrare a angajaților 📅. Un sistem bun de administrare a concediilor crește satisfacția angajaților, asigură transparență în companie și reduce situațiile neprevăzute. De asemenea, reduce absenteismul neexplicat sau excesiv.


Înregistrează-te gratuit

Înregistrarea de concedii cu ajutorul aplicației LeaveBoard

LeaveBoard este gratuit pentru companii cu până la 9 angajați.