Șomajul tehnic

Majoritatea industriilor din România suferă un impact puternic ca urmare a răspândirii infectării cu virusul COVID-19, iar Guvernul împreună cu toate autoritățile abilitate au luat o serie de măsuripentru atenuarea efectelor negative ale acestei crize, atât pentru angajatori, cât și pentru salariați.

Guvernul a decis să vină în sprijinul angajatorilor care nu își pot desfășura în mod normal activitatea, plătind salariaților acestora indemnizația de șomaj tehnic.

În cele ce urmează, vom vedea ce este exact șomajul tehnic, cum a fost reglementat pentru această situație și ce condiții trebuie să îndeplinească angajatorii pentru a se califica pentru acest beneficiu.

Ce este șomajul tehnic?

Deși nu intalnim ca atare acest concept în Codul Muncii, actul normativ esențial pentru raporturile de muncă oferă explicații în acest sens. 

Astfel, din articolele 52 și 53 aflăm că angajatorul poate suspenda, din proprie inițiativă contractul individual de muncă al salariatului, în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare.

Așadar, vorbim de o suspendare a contractului unilaterală, pentru care nu este nevoie de acordul angajatului, acesta este doar informat.

Codul Muncii dispune că, pe durata reducerii și/sau a întreruperii temporare a activității, salariații implicați în activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfășoară activitate, beneficiază de o indemnizație, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. Legea prevede o limită minimă a indemnizației, însă nimic nu împiedică angajatorul să ofere o sumă mai mare decât procentul de 75%.

Pe durata șomajului tehnic, salariații se vor afla la dispoziția angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activității.

Este esențial de menționat că, pentru indemnizația plătită pe perioada în care salariații au contractele de munca suspendate pentru șomaj tehnic se calculează, se rețin și se virează contribuțiile sociale aferente veniturilor salariale, cu excepția celor la sistemul asigurărilor pentru șomaj.


Reglementarea șomajului tehnic în vreme de COVID-19

Ne vom raporta acum laOrdonanța de urgență nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în vigoare începând cu data de 21 martie 2020.

Guvernul a stabilit că va deconta indemnizațiile pentru angajatorii care au fost nevoiți să-și închidă afacerile din cauza stării de urgență și care au recurs la soluția șomajului tehnic, însă a impus unele condiții și a aplicat un plafon în ceea ce privește suma plătită.

Avem de-a face cu 2 categorii de salariați care pot beneficia de prevederile acestei ordonanțe:

 • salariații angajatorilor care întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, și dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.
  Notă: la acest moment nu există o metodologie aprobată prin Ordin pentru obținerea acestui certificat.

  Notă: În data de 25.03.2020, Ministrul Energiei și Mediului de Afaceri a emis Ordinul prin care este stabilită metodologia de solicitare și eliberare a Certificatelor de Situație de Urgență (CSU).

  Astfel, este de menționat că vor exista două tipuri de certificate:

  a) TIP 1 (ALBASTRU) - eliberat pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere din care rezultă întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate;

  b) TIP 2 (GALBEN) - eliberat pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe proprie răspundere din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie - februarie 2020.

  Certificatele de situație de urgență sunt solicitate și se vor elibera exclusiv electronic, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro.

 • salariații angajatorilor care reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor. 

Angajatorii din cea de-a doua categorie pot beneficia de plata indemnizației pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

Menționăm că, pentru anul acesta, câștigul salarial mediu brut este de 5.429 de lei, așa că 75% înseamnă 4.071,75 lei (2381 lei NET). Aceasta este suma maximă brută pe care salariații aflați în șomaj tehnic o vor primi.

Angajatorii din a doua categorie, cei care reduc activitatea, vor trebui să dea pe declarație pe propria răspundere din care să reiasă faptul că înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declarației pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, și că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți salariații.

Notă: la acest moment nu există o metodologie aprobată privind forma declarației pe proprie răspundere.

Ordonanța nr.30/2020 mai prevede că:

 • Indemnizația plătită salariaților este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
 • Calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.
 • Pentru indemnizație nu se datorează contribuție asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 2205 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Printr-uncomunicat de presă, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a informat că decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizație, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, se face în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor, iar aceste sume se reîntregesc din fonduri externe nerambursabile prin Ministerul Fondurilor Europene, în limita sumelor alocate pentru această intervenţie şi în conformitate cu prevederile şi regulile de eligibilitate ale Programului Operaţional Capital Uman.


Exemplu de calcul șomaj tehnic

Dacă salariul de bază este 2230 de lei=>75%*2230=1.673 lei decontat/lunar BRUT => salariatul primește NET (în mână) 1030 de lei, și diferența de taxe 643 de lei va fi achitată de ANGAJATOR către stat înapoi.

Dacă salariul de bază este 2350 de lei=>75%*2350=1.763 lei decontat/lunar BRUT=> salariatul primește NET (în mână) 1082 de lei, și diferența de taxe 681 de lei va fi achitată de ANGAJATOR către stat înapoi.

Dacă salariul de bază este 3000 de lei=>75%*3000=2.250 lei decontat/lunar BRUT=> salariatul primește NET (în mână) 1358 de lei, și diferența de taxe 892 de lei va fi achitată de ANGAJATOR către stat înapoi. Sumele sunt calculate fără facilitățile de construcții aici. Pentru ca dacă venitul realizat va fi sub 3000 de lei, nu se vor aplica sigur facilitățile de construcții. Dacă venitul realizat va fi peste 3000 de lei, atunci s-ar aplica, teoretic și facilitățile de construcții.

Prin urmare de 4072 de lei vor beneficia doar cei ce au salariul brut de peste 5429 de lei. Și pentru ei, NET-ul va fi de 2382 de lei, și diferența de taxe 1690 de lei va fi achitată de ANGAJATOR către stat înapoi.

Pași de urmat pentru angajatori

Nu este o procedură greoaie, însă angajatorul care vrea sa beneficieze de aceste măsuri va trebui să se asigure că îndeplinește toate condițiile.

 • Pasul 1. Se verifică încadrarea în una dintre cele 2 categorii de angajatori la care face referire ordonanța. Dacă vă încadrați la una din cele două, treceți la pasul 2.
 • Pasul 2. Se emite decizia de suspendare a contractului individual de muncă în temeiul art. 52 alin. 1 lit. c din Codul Muncii - pentru salariaţii care vor intra în şomaj tehnic. Aceasta se va comunica salariatului, se va înregistra și opera în Revisal.
  Descărcați chiar acum modelul nostru de decizie pentru somajul tehnic.
 • Pasul 3. Se completează cererile și lista salariaților(prevăzute în anexe la Ordonanță) și se trimit prin poștă electronică, la AJOFM.
 • Pasul 4. Documentele de la Pasul 3 vor fi depuse în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară, după care se vor achita în termen de 30 de zile.

Deși s-a reglementat mare parte din ce era necesar privitor la șomajul tehnic pe durata stării de urgență, lipsa unei Hotărâri de Guvern de acordare a certificatelor de situație de urgență sau a unui Ordin al Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri care să stabilească exact modalitatea de acordare a acestora, precum și lipsa existenței ordinului comun prin care se stabilește conținutul declarației pe proprie răspundere, generează situația neplăcută în care prevederile OUG nr.30/2020 să nu fie eficiente și aplicabile imediat. Să sperăm că nu va dura mult până la apariția acestora.


Model decizie șomaj tehnic

Decizie somaj tehnic

Aplicația HR LeaveBoard vă oferă acces la directorul forței de muncă de pe orice device datorită funcționalității online. Puteți cauta cu ușurință orice angajat, sau filtra resursele umane în funcție de echipă sau sediu.