Act adițional la contractul de muncă

Actul adițional la contractul de muncă reprezintă acordul intervenit între angajat și angajator, prin care acestea convin asupra modificării sau completării ulterioare a acestuia.

Model act adițional la contractul de muncă - model general
Model act adițional la contractul de muncă - telemuncă Nou!

Aspecte legislative

Conform articolului 17 din Codul Muncii, în cazul în care, în timpul executării contractului individual de muncă se dorește modificarea unui element obligatoriu al acestuia, este imperativă încheierea unui act adițional la acel contract individual de muncă. Important de menționat este momentul încheierii actului adițional și anume, anterior producerii modificării.

Actul adițional va fi asociat contractului pentru a avea valoare și pentru a produce modificările definite.

O modificare la contractul individual de muncă poate surveni la cererea oricăreia dintre părți - angajatul sau angajatorul, însă pentru a produce efecte juridice, este nevoie de consimțământul ambilor. Spre exemplu, angajatorul îi poate oferi salariatului cu normă de lucru de 6h, un post cu normă de 8h sau salariatul negociază salariul de bază brut sau un spor. În aceste cazuri, modificarea acestor elemente se face printr-un act adițional. Vă punem la dispoziție un model nou de act adițional actualizat în 2022.

Alte exemple de în care se semnează un act adițional la contractul individual de muncă: modificarea duratei muncii (program muncă / normă de lucru), modificarea locului de muncă, schimbarea felului muncii sau majorare salariu.


Model act adițional la contractul de muncă


Model act adițional la contractul de muncă - telemuncă

Telemunca - forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat și voluntar, își îndeplinește atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puțin o zi pe lună, folosind tehnologia informației și comunicațiilor.

Descarcă modelul act adițional telemuncă

Află mai toate detaliile despre telemuncă.