Salariu minim pe economie - angajați construcții 2023

Calcul salariu avansat

ANGAJAT RON

 • Salariu Brut 4000
 • Asigurări Sociale (CAS) 21.25% 850
 • Asigurări Sociale de Sănătate (CASS) 0% 0
 • Deducere Personală (DP) 300
 • Impozit pe Venit (IV) 0% 0
 • Salariu Net 3150

ANGAJATORRON

 • Contribuție Asiguratorie pentru Muncă (CAM) 2.25% 90
 • Salariu Complet 4090

TOTAL TAXE RON

 • Angajatul plătește statului850
 • Angajatorul plătește statului 90
 • Total taxe încasate de stat940

Conform calculatorului de salariu, angajatorul cheltuie 4090 RON pentru a plăti un salariu net de 3150 RON.

Salariul Minim pe Economie în Construcții

Un alt act normativ a adus modificări în acest domeniu al salarizării minime. Astfel, HG 1.447/2022 dispune că angajații din domeniul construcțiilor vor beneficia de un salariu minim brut diferențiat de 4.000 de lei.

Angajatorii din domeniul construcțiilor au exact aceleași obligații menționate mai sus, în vederea punerii în aplicare a acestei modificări.


Intrebari frecvente

Trebuie asigurat acest minim de 4000 lei Brut tuturor angajaților sau doar celor ale căror activități sunt strâns legate de domeniul construcțiilor?

Răspunsul: tuturor, fără excepție.

Salariații cărora li se aplică acest salariu minim pe economie sunt cei ai angajatorilor care:

 • desfăşoară activitatea de construcţii definită la codul CAEN 41.42.43 - secţiunea F - Construcţii;
 • desfăşoară activitatea în domeniile de producere a materialelor de construcţii, definite de următoarele coduri CAEN:
  • 2312 - Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate;
  • 2331 - Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramic;
  • 2332 - Fabricarea cărămizilor, țiglelor şi altor produse pentru construcţii din argilă arsă;
  • 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții;
  • 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii;
  • 2363 - Fabricarea betonului;
  • 2364 - Fabricarea mortarului;
  • 2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos;
  • 2370 - Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei;
  • 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii;
  • 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcții;
  • 2512 - Fabricarea de uşi şi ferestre din metal;
  • 2511 - Fabricarea de construcții metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;
  • 0811 - Extracția pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei;
  • 0812 - Extracția pietrişului şi nisipului;
  • 711 - Activități de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanță tehnică;

Atenție! De asemenea, între 1 ianuarie 2019 și 31 decembrie 2028, angajații de la firmele din domeniul construcțiilor pot beneficia de anumite scutiri de la plata impozitelor, și anume:

 • de la impozitul pe venit, de 10%
 • de la plata contribuției la sănătate (CASS), de 10%
 • de scăderea contribuției la pensii (CAS) de la 25% la 21,25%.

Mai mult, angajații din domeniul construcțiilor care datorează contribuția la fondul de pensii administrat privat reglementat de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt scutiți de la plata acestei contribuții în limita cotei prevăzute mai sus.

Totodată, angajatorul mai primește un beneficiu - va plăti o contribuție asiguratorie pentru muncă redusă cu 85% din valoarea ei. Astfel contribuția scădea de la 2,25% la 0,337% din salariul brut.

Pentru aceste reduceri angajatorul din domeniul construcțiilor trebuie să mai îndeplinească 2 condiții:

 • să realizeze cifră de afaceri din activitățile din construcții în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri totală, calculată cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care aplică scutirea;
 • veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, să fie cuprinse între 3.000 și 30.000 lei lunar inclusiv și să fie realizate în baza contractului individual de muncă. Salariile angajaților încadrați în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 nu intră în aceste limite.

Notă: Salariul minim de bază 2023 este diferit față de Salariul minim în construcții. Descoperă calculul, legislația și taxele corespunzătoare salariului minim brut și net pe economie în România.

Calculatorul de salarii a fost actualizat pe 1 ianuarie 2023 astfel:

 • Actualizare conform Hotărârii Guvernului 1.447 din 8 decembrie 2022 ce prevede că, începând cu 1 ianuarie 2023, salariul minim brut pe ţară va fi de 3.000 lei.
  De la 1 ianuarie 2023, salariul minim brut în firmele de construcții a crescut la 4.000 de lei.
 • Actualizare conform Hotărârii Guvernului 1.071/2021 ce prevede că, începând cu 1 ianuarie 2022, salariul minim brut pe ţară va fi de 2.550 lei. Totodată, salariul minim diferențiat pentru studii superioare, o să dispară din 2022 - valoarea acestuia nefiind majorată și ea prin recenta hotărâre. Menționăm că nu au apărut modificări în privința minimului în cazul angajaților din construcții.
 • Actualizare asupra salariului minim in anul 2021, conform Hotărârii de guvern nr. 4/2021, pentru majorarea salariului minim pe economie.
 • Comunicat de presă - Ministerul Muncii şi Protecției Sociale Majorarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată la 2.230 de lei.
 • HG nr. 937/2018 pentru stabilirea Salariului minim brut pe țară garantat în plată. Astfel salariul minim brut crește de la 1900 lei la 2080 lei.
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal actualizată în 2018 conform articolului 77 despre Deducere personală.

Notă: Situl este destinat utilizării exclusive în scopul estimării calculului salarial. Deși acest site dorește să ofere calcule corecte din punct de vedere legal, administratorii nu iși asumă responsabilitatea pentru utilizarea datelor, a informațiilor incluse sau orice eroare de calcul. Se recomandă consultarea unui contabil autorizat pentru aspecte privind salarizarea.

Calculator salariu Calcul salariu brut Calcul salariu net Salariu minim pe economie Salariu mediu pe economie