Adeverință de vechime în muncă

Adeverința de vechime în muncă este un act esențial în economia raporturilor de muncă. Codul Muncii prevede la articolul 40 obligația angajatorului de a elibera, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului. În plus, regăsim o prevedere și mai specifică, pentru cazul încetării contractului individual de muncă. Astfel, articolul 34, alineat 5 Codul Muncii dispune: “La solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat să elibereze un document care să ateste activitatea desfășurată de acesta, durata activității, salariul, vechimea în muncă, în meserie și în specialitate”.

După scoaterea din uz a carnetelor de muncă, începând cu anul 2011, singura modalitate de a dovedi istoricul salariatului este adeverința de vechime, pe care acesta o poate obține ori de câte ori o cere de la angajator. Obligația rămâne valabilă chiar dacă persoana respectivă nu mai lucrează în momentul cererii adeverinței la acea firmă.

În cazul în care angajatorul sau fostul angajator refuză să își îndeplinească această obligație, el riscă aplicarea unei amenzi de către Inspectoratul Teritorial de Muncă. În situația unui asemenea abuz, salariatul se poate adresa Inspectoratului, întrucât și această instituție e în măsură să emită adeverințe de vechime, pe baza înregistrărilor pe care le deține.


Cazurile des întâlnite în care o persoană are nevoie de o asemenea adeverință sunt:

 • schimbarea locului de muncă. La noul loc de muncă i se cere dovada experienței și vechimii în muncă.
 • întocmirea și depunerea dosarului de pensionare. Casa de Pensii va calcula cuantumul pensiei pe baza informațiilor din adeverință.


Ce va conține o adeverință de vechime:

 • datele de identificare a angajatului;
 • datele de identificare a societății pentru care lucrează/a lucrat;
 • tipul de contract în baza căruia este/a fost angajat;
 • durata activității angajatului;
 • ocupația/funcția deținută pe perioada derulării contractului;
 • orice modificare intervenita în contractul individual de munca;
 • salariul/sporurile/indemnizațiile primite de angajat în perioada lucrată;
 • grupa de munca în care s-a încadrat activitatea prestată;
 • absențele nemotivate și zilele de concediu fără plată;
 • data și motivul încetării contractului individual de muncă.

Atenție: Persoanele care întocmesc asemenea adeverințe (de obicei responsabilul resurse umane) trebuie să fie extrem de atente în momentul compilării datelor. Este vorba de un act oficial cu care salariatul sau fostul salariat va face dovada istoricului profesional.

Notă: Softul LeaveBoard iți permite să aflii vechimea în muncă a fiecărui angajat. Verifică acum cum poți face acest lucru pentru firma ta.


Întrebări frecvente despre adeverință de vechime în muncă

Ce se întâmplă dacă societatea la care am fost angajat în trecut nu mai există deoarece a fost radiată, închisă sau lichidată?

Putem întâlni 2 situații:

 • societatea nu mai există, însă există o arhivă a acesteia - în acest caz, fostul salariat poate solicita eliberarea unei adeverințe de vechime deținătorului autorizat al arhivei fostului angajator. În cazul unui refuz, fostul salariat poate acționa în judecată deținătorul arhivei.
 • societatea nu mai există și nu mai există nici documente/arhive ale acesteia - în acest caz nefericit, tot o acțiune în instanță este soluția, cu scopul de a obține emiterea unei adeverințe de vechime.

Atenție! Angajatorii sau orice alţi deţinători de arhive sunt direct răspunzători de corectitudinea conţinutului adeverinţelor pe care le eliberează în vederea stabilirii drepturilor de pensie, pe baza vechimii în muncă.

Nota: Softul LeaveBoard iți permite să aflii vechimea în munca a fiecărui angajat. Verifică acum cum poți face acest lucru.


Fostul angajator este singurul care îmi poate elibera o adeverință de vechime?

NU. În cazul în care, din motive strict obiective, fostul angajator nu poate emite această adeverință, salariatul se poate adresa Inspectoratului Teritorial de Muncă din raza căruia angajatorul îşi desfăşoară activitatea.

Conform HG nr. 500/2011, în termen de maxim 15 zile de la data depunerii cererii, Inspectoratul va emite actul, în schimbul achitării unei taxe de 20 lei.

Mă ajută adeverința de vechime pentru pensie?

DA. Acest model de adeverință de vechime este cel necesar pentru calculul pensiei, realizat de Casa de Pensii, atât pentru persoanele care urmează să se pensioneze, cât și pentru cele care cumulează pensia cu salariul și doresc recalcularea pensiei periodic.


Model adeverinta vechime

Modelul de eliberare de adeverință vechime pe care vi-l propunem poate fi utilizat atât în cazul unui actual salariat, cât și în cazul unui fost salariat. Dacă este cazul unui actual salariat, veți elimina doar paragraful referitor la încetarea contractului de muncă și rubrică aferentă din tabel.

Descarcă acum modelul de adeverință de vechime în muncă

Atenție: Adeverința de vechime este diferită de adeverința salariat.

Aplicația HR LeaveBoard oferă rapoarte de înaltă calitate și analize pentru manageri. Aceste rapoarte facilitează conducerea eficientă a afacerii zi de zi.