Tichetele de masă

Bine-cunoscutele tichete de masă sunt bilete de valoare acordate angajaților lunar, reprezentând o alocație individuală de hrană și care pot fi utilizate doar pentru achitarea mesei sau pentru cumpărarea de produse alimentare. Reprezintă practic un beneficiu extra-salarial.

Reglementare legislativă

Începând cu 1 ianuarie 2019 avem o singură lege care reglementează acest domeniu al tichetelor de masă: Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare Această lege reprezintă cadrul legislativ pentru toate felurile de bilete de valoare pe care le pot acorda angajatorii: tichetele de masă, tichetele cadou, tichetele de creșă, tichetele culturale și voucherele de vacanță.

În vederea punerii în aplicare a legii sus-menționate, puteți consulta Hotărârea de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018.

Legea nr. 187/2022, publicată în Monitorul Oficial nr 613 din 22 iunie 2022.

LeaveBoard vă oferă un calculator de salariu avansat, pentru a determina valoarea salariului net din brut sau a salariului brut din net. Totodată aveți la dispoziție un calculator salariu avansat în care puteți adăuga numărul de tichete de masă și valoarea acestora pentru a facilita calculul salarial al angajaților.

Tipuri de tichete de masă

În România exista doua tipuri de tichete de masă:

 • pe suport hârtie (tichete);
 • pe suport electronic (carduri).

Unde se pot utiliza?

Numai în unități de alimentație publică, magazine alimentare, bufete sau orice alte tipuri de unități care comercializează produse alimentare, cu care unitățile emitente au contractat prestarea acestor servicii.

Câte bonuri de masă pot primi angajații?

Angajatul poate primi un număr de bonuri de masă corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care primește tichetele - un tichet de masă/zi lucrată.

Nu se consideră zile lucrate zilele în care angajații:

 • efectuează concediul de odihnă, precum și orice alte concedii (de exemplu concediul pentru formare profesională);
 • beneficiază de zile libere plătite (de exemplu în zilele de sărbătoare legală, când se acordă zile libere plătite pentru munca suplimentară depusă, evenimente familiale deosebite);
 • sunt delegați sau detașați în afara localității în care își au locul permanent de muncă și primesc indemnizație zilnică de detașare sau delegare;
 • se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă(concediul medical);
 • sunt absenți de la muncă.

Un exemplu concret de calcul: Într-o luna cu 20 de zile lucrătoare, dacă un salariat este în concediu medical 4 zile, acesta poate primi doar 16 bonuri de masă.

Când se distribuie?

Angajatorul va distribui tichetele lunar, în ultima decadă a fiecărei luni, pentru luna următoare.

Emitenții de tichete de masă

Companiile emitente de tichete de masă în România: Edenred Romania - Ticket Restaurant, UP Romania și Sodexo - Gusto Pass.

Valabilitatea tichetelor de masă

Tichetele de masă tipărite pe suport hârtie sunt considerate valabile dacă au înscrisă o serie generată de emitentul acestora și următoarele informații:

 • numele și adresa emitentului;
 • valoarea nominală a bonului;
 • perioada în care se poate utiliza tichetul;
 • interdicția de a fi utilizat la cumpărarea de țigări sau alcool;
 • spațiu pentru înscrierea numelui, prenumelui și a codului numeric personal ale salariatului care le-a primit;
 • spațiu pentru aplicarea ștampilei unității la care a fost utilizat și pentru înscrierea datei.

Cardurile de masă

Tichetele de masă pe suport electronic sunt valabile doar dacă stochează date privind numele și adresa emitentului, perioada de valabilitate a utilizării tichetului de masă, interdicția de a fi utilizat pentru achiziționarea de țigări/produse alcoolice, dar și numele, prenumele și CNP-ul salariatului care este îndreptățit să le utilizeze.

Valoarea nominală

Un tichet de masă nu poate depăși valoarea nominală de 30 lei. Angajatorii nu sunt obligați sa acorde tichete de masa cu valoarea maximă. Angajatorii trebuie doar sa se încadreze în aceasta. Rămâne la latitudinea angajatorului dacă oferă o valoare a tichetelor de maxim 30 lei.

Notă: Noua valoare de 30 lei se aplică începând cu data de 1 iulie 2022, actul normativ în cauză este: Legea nr. 187/2022, publicată în Monitorul Oficial nr 613 din 22 iunie 2022.

ATENȚIE! Tichetele de masă sunt asimilate veniturilor salariale, conform legislației fiscale în vigoare, astfel încât ele sunt supuse impozitului pe venit. Chiar dacă costul de achiziție al acestor tichete este suportat întotdeauna de către angajator, impozitul pe venit (10%) este plătit de către salariat, acesta fiind reținut, ca celelalte obligații de plată, din salariu.

Tichetele de masă nu intră în baza de calcul a contribuțiilor sociale.

Resurse HR > Modele > Tichete de masă