Legea salarizării 2019

Legea - Cadru Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice este actul normativ prin care s-a realizat stabilirea unui sistem de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului.

Această lege se aplică următoarelor categorii de personal:

 1. personalului din autorități și instituții publice, respectiv Parlamentul, Administrația Prezidențială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, unitățile teritoriale, autorități ale administrației publice locale, alte autorități publice, autorități administrative autonome, precum și instituțiile din subordinea acestora, finanțate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale;
 2. personalului din autorități și instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale;
 3. personalului din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii;
 4. persoanelor care sunt conducători ai unor instituții publice în temeiul unui contract, altul decât contractul individual de muncă;
 5. persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică.

Prezenta lege prevede o grilă de salarizare pentru fiecare din aceste categorii de personal.

Aceste grile se regăsesc în anexele nr. I - IX la prezenta lege. Aici veți găsi toate particularitățile fiecărui domeniu.

Spre exemplu, personalul din sănătate are dedicată Anexa II, în vreme ce personalul din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale Anexa VI.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2018 a adus 3 noutăți în acest domeniu al salarizării unitare:

 • salariile bugetare au crescut de la 1 ianuarie 2019 cu un sfert din diferența dintre salariul pe luna decembrie 2018 și salariul la care ar trebui să ajungă în 2022, prevăzut în anexele de la Legea salarizării bugetare nr. 153/2017, de la caz la caz.

  Astfel, OUG 114/2018 prevede la art. 34:

  • (1) Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2019, salariile de bază, soldele de funcţie/salariile de funcție, indemnizaţiile de încadrare se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 şi cel/cea din luna decembrie 2018.
  • (2) Începând cu 1 ianuarie 2019, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se menţine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
  • (3) Ordonatorii de credite răspund în condiţiile legii de stabilirea nivelului sporurilor cu respectarea alin. (2) şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget pe anul 2019.
 • pentru salariații din sistemul public, orele suplimentare se vor compensa doar cu timp liber. ART. 35 (1) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) - (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 2019 - 2021, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează în cadrul schimbului normal de lucru se vor compensa numai cu timp liber corespunzător acestora.
 • salariații din sectorul bugetar vor beneficia în perioada 2019-2020 de vouchere de vacanță, conform art.36: (1) În perioada 2019 - 2020, personalul din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, beneficiază de vouchere de vacanţă în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de indemnizaţia de hrană prevăzută la art. 1.
Acceseaza ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene in format PDF.

Fiind Manager Resurse Umane sau Administrator de companie, cu LeaveBoard ai la îndemână toate datele necesare pentru a elibera o asemenea adeverință. Profilul detaliat al fiecărui angajat te va ajuta să completezi acest model de cerere extrem de repede, întrucât vei extrage doar datele necesare. Toată lumea este mulțumită - salariatul pentru că va reuși ce își propune șă realizeze cu acest act, iar angajatorul pentru că nu va pierde timp răscolind hârtii, emailuri, sau dosare.